Programy studiów na studiach I stopnia

W związku ze zmianami w programach studiów wprowadzonymi w kolejnych latach akademickich, poniżej przedstawiamy plany studiów, zależne od roku rozpoczęcia studiów. Wszystkie ponizsze specjalnosci sa prowadzone na Wydziale Matematyki i Informatyki przez Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej.

Studenci rozpoczynający studia 1 października 2021 r.

Studentów studiów I stopnia na kierunku Informatyka, którzy rozpoczęli studia 1 października 2021, obowiązuje  następujący program studiów.

Studenci rozpoczynający studia 1 października 2020 r.

Studentów studiów I stopnia na kierunku Informatyka, którzy rozpoczęli studia 1 października 2020, obowiązuje  następujący program studiów.

Studenci rozpoczynający studia 1 października 2019 r.

Studentów studiów I stopnia na kierunku Informatyka, którzy rozpoczęli studia 1 października 2019, obowiązuje  następujący program studiów.

Studenci rozpoczynający studia 1 października 2018 r.

Studentów studiów I stopnia na kierunku Informatyka, którzy rozpoczęli studia 1 października 2018, obowiązuje  ujednolicony program studiów.

Lista kursów do wyboru oferowanych w roku 2020/21 (Lista A)

Lista kursów do wyboru oferowanych w roku 2019/20 (Lista A)

Lista kursów do wyboru oferowanych w roku 2018/19 (Lista A)

Lista B znajduje się w sekcji dotyczącej programów drugiego stopnia.

Studenci rozpoczynający studia 1 października 2017 r.

Studentów studiów I stopnia na kierunku Informatyka, którzy rozpoczęli studia 1 października 2017, obowiązuje  ujednolicony program studiów.

Lista kursów do wyboru oferowanych w roku 2019/20 (Lista A)

Lista kursów do wyboru oferowanych w roku 2018/19 (Lista A)

Lista kursów do wyboru oferowanych w roku 2017/18 (Lista A)

Lista B znajduje się w sekcji dotyczącej programów drugiego stopnia.

Studenci rozpoczynający studia 1 października 2016 r.

Studentów studiów I stopnia na kierunku Informatyka, którzy rozpoczęli studia 1 października 2016, obowiązuje ujednolicony program studiów.

Lista kursów do wyboru oferowanych w roku 2018/19 (Lista A)

Lista kursów do wyboru oferowanych w roku 2017/18 (Lista A)

Lista B znajduje się w sekcji dotyczącej programów drugiego stopnia.

Studenci rozpoczynający studia 1 października 2015 r.

Studentów specjalności: Informatyka Stosowana, Informatyka Teoretyczna, Inżynieria Oprogramowania oraz Modelowanie, Sztuczna Inteligencja i Sterowanie, którzy rozpoczęli studia 1 października 2015, obowiązuje nowy, ujednolicony program studiów.

Lista kursów specjalnościowych oferowanych w roku 2019/20

Lista kursów specjalnościowych oferowanych w roku 2018/19

Lista kursów specjalnościowych oferowanych w roku 2017/18

Lista kursów specjalnościowych oferowanych w roku 2016/17

 

Studentów specjalności Bioinformatyka, którzy rozpoczęli studia 1 października 2015, obowiązuje osobny program studiów.

Studenci rozpoczynający studia 1 października 2014 r.

Studentów specjalności: Informatyka Stosowana, Informatyka Teoretyczna, Inżynieria Oprogramowania oraz Modelowanie, Sztuczna Inteligencja i Sterowanie, którzy rozpoczęli studia 1 października 2014, obowiązuje nowy, ujednolicony program studiów.

Studentów specjalności Bioinformatyka, którzy rozpoczęli studia 1 października 2014, obowiązuje osobny program studiów.

 

Studenci rozpoczynający studia 1 października 2012 r. lub 1 października 2013 r.

Studentów specjalności: Informatyka Stosowana, Informatyka Teoretyczna, Inżynieria Oprogramowania oraz Modelowanie, Sztuczna Inteligencja i Sterowanie, którzy rozpoczęli studia 1 października 2012r. lub 1 października 2013 r., obowiązuje, ujednolicony program studiów.

Studentów specjalności Bioinformatyka, którzy rozpoczęli studia 1 października 2012r. lub 1 października 2013 r. obowiązuje osobny program studiów.

 

Studenci rozpoczynający studia 1 października 2011 r.

Studenci rozpoczynający studia 1 października 2010 r.

Do zakończenia studiów student zobowiązany jest uzyskać zaliczenia ze wszystkich wymienionych przedmiotów, zdać wymienione egzaminy oraz zaliczyć praktyki studenckie nie krótsze niż 3-tygodniowe. Do zaliczenia roku n należy zdać wszystkie egzaminy wymienione w programie roku n. Przedmiot - wykład z ćwiczeniami - stanowi całość; uzyskanie zaliczenia jest warunkiem koniecznym zdania egzaminu. Student uzyskuje specjalność informatyka stosowana, jeżeli zaliczy 2 przedmioty fakultatywne z grupy przedmiotów przeznaczonej dla tej specjalności. Student uzyskuje specjalność informatyka teoretyczna, jeżeli zaliczy 2 przedmioty fakultatywne z grupy przedmiotów przeznaczonej dla tej specjalności. Plan studiów i program nauczania przewiduje sekwencyjny system zajęć i egzaminów. Studia I stopnia kończą się egzaminem licencjackim.

Studia stacjonarne I stopnia - wszystkie specjalności

Plan studiów i program nauczania przewiduje sekwencyjny system zajęć i egzaminów. Obowiązuje następujące powiązanie tematyczne pomiędzy przedmiotami.

 

  Przedmiot   Wymaga zaliczonych przedmiotów
  Algebra liniowa z geometrią 2   Wstęp do teorii mnogości,
Algebra liniowa z geometrią 1
  Analiza matematyczna 1   Wstęp do teorii mnogości
  Programowanie 2   Programowanie 1
  Systemy operacyjne   Wstęp do informatyki, Programowanie 1
  Metody programowania   Wstęp do informatyki, Programowanie 1
  Analiza matematyczna 2   Analiza matematyczna 1
  Algorytmy i struktury danych   Metody programowania, Programowanie 1
  Wstęp do matematyki dyskretnej   Wstęp do teorii mnogości, Algebra liniowa z geometrią 2
  Bazy danych   Systemy operacyjne, Programowanie 2
  Sieci komputerowe   Systemy operacyjne, Programowanie 2
  Inżynieria oprogramowania   Algorytmy i struktury danych, Bazy danych, Programowanie 2
  Teoria języków i automatów   Wstęp do teorii mnogości, Algebra liniowa z geometrią 2, Wstęp do matematyki dyskretnej
  Programowanie w sieci internet   Programowanie 2, Sieci komputerowe
  Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka   Analiza matematyczna 2
  Metody numeryczne   Analiza matematyczna 2, Algebra liniowa z geometrią 2
  Bezpieczeństwo systemów komputerowych   Sieci komputerowe, Programowanie 2, Wstęp do matematyki dyskretnej