Kierunek Informatyka, specjalność Modelowanie, sztuczna inteligencja i sterowanie, studia stacjonarne I stopnia

Czas trwania studiów

(liczba lat / semestrów)

3 lata / 6 semestrów

Zestaw modułów kształcenia
(zajęć i grup zajęć)

Przedmioty obowiązkowe

  1. Algebra liniowa z geometrią 1

  2. Org. i architekt. komp

  3. Programowanie 1

  4. Wstęp do informatyki

  5. Wstęp do teorii mnogości

  6. Algebra liniowa z geometrią 2

  7. Analiza matematyczna 1

  8. Metody programowania

  9. Programowanie 2

10. Systemy operacyjne

11. Analiza matematyczna 2

12. Algorytmy i struktury danych

13. Wstęp do matematyki dyskretnej

14. Bazy danych

15. Inżynieria oprogramowania

16. Rachunek prawdopodob. i stat.

17. Sieci komputerowe

18. Teoria automatów i języków formalnych

19. Programowanie w sieci Internet

20. Metody numeryczne

21. Bezpieczeństwo systemów komp.

22. Projekt zespołowy 1

23. Ochrona własności intelektualnej

24. Projekt zespołowy 2

25. Filozofia

26. Praktyki

27. Język angielski

28. Wychowanie fizyczne

29. Szkolenie BHP

30. Wprowadzenie do modelowania, sztucznej inetligenci i sterowania

31. Układy sterujące

32. Matematyczne modelowanie i teoria sterowania

33. Podstawy systemów sztucznej inteligencji

 

Ponadto studenci powinni zaliczyć
dwa wykłady fakultatywne i dwa seminaria.

Rozkład modułów kształcenia w poszczególnych semestrach/roku

 

I rok / I semestr

Moduł kształcenia

Forma
zajęć

Forma
zaliczenia

Liczba
godzin

ECTS

Algebra liniowa z geometrią 1

w + ćw

zaliczenie

30 + 30

5

Organizacja i architektura komputerów

w + lab

egzamin

30 + 30

6

Programowanie 1

w + lab

zaliczenie

30 + 30

5

Wstęp do informatyki

w + lab

egzamin

30 + 45

6

Wstęp do teorii mnogości

w + ćw

egzamin

30 + 30

6

Szkolenie BHP

inne

zaliczenie

 

1

Wychowanie fizyczne

ćw

zaliczenie

30

1

Razem

 

 

345

30

 

 

I rok/ II semestr

Moduł kształcenia

Forma
zajęć

Forma
zaliczenia

Liczba
godzin

ECTS

Algebra liniowa z geometrią 2

w + ćw

egzamin

30 + 30

6

Analiza matematyczna 1

w + ćw

zaliczenie

30 + 45

6

Metody programowania

w + lab

egzamin

30 + 30

6

Programowanie 2

w + lab

egzamin

30 + 30

6

Systemy operacyjne

w + lab

egzamin

30 + 45

7

Wychowanie fizyczne

Ćw

zaliczenie

30

1

Razem

 

 

360

32

 

II rok/ III semestr

Moduł kształcenia

Forma
zajęć

Forma
zaliczenia

Liczba
godzin

ECTS

Analiza matematyczna 2

w + ćw

egzamin

30 + 45

7

Algorytmy i struktury danych

w + lab

egzamin

30 + 45

7

Wstęp do matematyki dyskretnej

w + ćw

egzamin

45 + 60

8

Bazy danych

w + lab

egzamin

30 + 45

7

Wprowadzenie do modelowania,
sztucznej inteligencji i sterowania

wykład

Zaliczenie

15

1

Język angielski

lek

zaliczenie

60

4

Razem

 

 

405

34

 

II rok / IV semestr

Moduł kształcenia

Forma
zajęć

Forma
zaliczenia

Liczba
godzin

ECTS

Inżynieria oprogramowania

w + lab

egzamin

30 + 45

7

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

w + ćw

egzamin

30 + 30

6

Sieci komputerowe

w + lab

egzamin

30 + 30

6

Teoria języków i automatów

w + ćw

egzamin

30 + 30

6

Układy sterujące

w + ćw

egzamin

15 + 30

5

Język angielski

Lek

zaliczenie

60

2

Razem

 

 

360

32

 

III rok / V semestr

Moduł kształcenia

Forma
zajęć

Forma
zaliczenia

Liczba
godzin

ECTS

Programowanie w sieci Internet

w + lab

egzamin

30 + 30

6

Metody numeryczne

w + lab

egzamin

30 + 30

6

Bezpieczeństwo systemów komputerowych

w + lab

egzamin

30 + 30

6

Projekt zespołowy 1

lab

zaliczenie

30

3

Matematyczne modelowanie
i teoria sterowania optymalnego

w + ćw

egzamin

30 + 30

6

Seminarium

sem

zaliczenie

30

3

Język angielski

lek

egzamin

60

4

Razem

 

 

360

34

 

III rok /VI semestr

Moduł kształcenia

Forma
zajęć

Forma
zaliczenia

Liczba
godzin

ECTS

 

 

 

 

 

Ochrona własności intelektualnej

w

zaliczenie

5

1

Projekt zespołowy 2

lab

zaliczenie

30

3

Podstawy systemów sztucznej inteligencji

w + ćw

egzamin

30 + 30

6

Wykład fakultatywny 1

w + ćw

egzamin

30 + 30

6

Wykład fakultatywny 2

w + ćw

egzamin

30 + 30

6

Seminarium

sem

zaliczenie

30

3

Filozofia

w + ćw

zaliczenie

30+30

4

Praktyki

 

zaliczenie

90

0

Praca licencjacka i egzamin licencjacki

 

egzamin

 

10

Razem (bez praktyk)

 

 

395

39