Kierunek Informatyka, specjalność Modelowanie, Sztuczna Inteligecja i Sterowanie, studia stacjonarne I stopnia

I ROK STUDIÓW

Semestr I

Lp. Nazwa przedmiotu forma zajęć forma zaliczenia liczba godzin punkty ECTS
1. Algebra liniowa z geometrią 1 W+C Z 30+30 5
2. Org. I architek. komp W+L E 30+30 6
3. Programowanie 1 W+L Z 30+30 5
4. Wstęp do informatyki W+L E 30+30 6
5. Wstęp do programowania W+L Z 15+30 4
6. Wstęp do teorii mnogości W+C E 30+30 6
7. Wychowanie fizyczne WF Z 30 1
8. Szkolenie BHP        

Łączna liczba godzin                375
Łączna liczba punktów ECTS     33

 

Semestr II

Lp. Nazwa przedmiotu forma zajęć forma zaliczenia liczba godzin punkty ECTS
1. Algebra liniowa z geometrią 2 W+C E 30+30 6
2. Analiza matematyczna 1 W+C Z 30+45 6
3. Metody programowania W+L E 30+30 6
4. Programowanie 2 W+L E 30+30 6
5. Systemy operacyjne W+L E 30+45 7
6. Wychowanie fizyczne WF Z 30 1

Łączna liczba godzin                360
Łączna liczba punktów ECTS     32

 

II ROK STUDIÓW

Semestr I

Lp. Nazwa przedmiotu forma zajęć forma zaliczenia liczba godzin punkty ECTS
1. Analiza matematyczna 2 W+C E 30+45 7
2. Algorytmy i struktury danych W+L E 30+45 7
3. Wstęp do matematyki dyskretnej W+C E 45+60 8
4. Bazy danych W+L E 30+45 7
5. Wpr. do mod., szt. int. i sterow. W Z 15+0 1
6. Język angielski LEK Z 60 2


Łączna liczba godzin                405
Łączna liczba punktów ECTS     32

 

Semestr II

Lp. Nazwa przedmiotu forma zajęć forma zaliczenia liczba godzin punkty ECTS
1. Inżynieria oprogramowania W+L E 30+45 7
2. Rachunek prawdopodob. i stat. W+C E 30+30 6
3. Sieci komputerowe W+L E 30+30 6
4. Teoria języków i automatów W+C E 30+30 6
5. Przedmiot MSIS 2 * W+C E 15+30 5
6. Język angielski LEK Z 60 2

* Przedmiot MSIS 2 - Układy sterujące

Łączna liczba godzin                360
Łączna liczba punktów ECTS     32

 

III ROK STUDIÓW

Semestr I

Lp. Nazwa przedmiotu forma zajęć forma zaliczenia liczba godzin punkty ECTS
1. Programowanie w sieci Internet W+L E 30+30 6
2. Metody numeryczne W+L E 30+30 6
3. Bezpieczeństwo syst. komp. W+L E 30+30 6
4. Projekt zespołowy 1 L P 30 3
5. Przedmiot MSIS 3 ** W+C E 30+30 6
6. Seminarium SEM Z 30 3
7. Język angielski LEK Z 60 2

** Przedmiot MSIS 3 - Matematyczne modelowanie i teoria sterowania optymalnego

Łączna liczba godzin                360
Łączna liczba punktów ECTS     32

 

Semestr II

Lp. Nazwa przedmiotu forma zajęć forma zaliczenia liczba godzin punkty ECTS
1. Probl. społ. i zawodowe inf. W Z 15 1
2. Projekt zespołowy 2 L P 30 3
3. Przedmiot MSIS 4 *** W+C E 30+30 6
4. Wykład fakultatywny 1 W+C E 30+30 6
5. Wykład fakultatywny 2 W+C E 30+30 6
6. Seminarium SEM Z 30 3
7. Filozofia W+C Z 30+30 4
8. Język angielski LEK E 60 4
6. Praktyki   Z 90 0
9. Egzamin licencjacki   E   10

*** Przedmiot MSIS 4 - Podstawy systemów sztucznej inteligencji


Łączna liczba godzin                465
Łączna liczba punktów ECTS     43