Program studiów

Definicje:

kurs fakultatywny = dowolny kurs oferowany dla studentów I lub II stopnia w II UJ, który nie jest obowiązkowy

kurs specjalnościowy = kurs z podanej niżej listy kursów specjalnościowych

Studia I stopnia:

W ramach studiów I stopnia student ma obowiązek zrealizować:

1.    Wszystkie kursy obowiązkowe przewidziane programem studiów

2.    siedem wybranych kursów specjalnościowych spośród puli kursów specjalnościowych dla I stopnia

3.    jeden wybrany kurs fakultatywny (może być to kolejny kurs z listy kursów specjalnościowych dla studiów I lub II stopnia)

Aktualizacja list kursów specjalnościowych:

Lista kursów specjalnościowych nie jest częścią programu studiów i każdego roku może być aktualizowana.

Lista kursów specjalnościowych

Inżynieria Oprogramowania

Modelowanie, sztuczna inteligencja i sterowanie

Informatyka Stosowana

Informatyka teoretyczna

I stopień

 

1. Bezpieczeństwo systemów komputerowych

2. Programowanie w sieci Internet

3. Modelowanie obiektowe

4. Wzorce projektowe

5. Testowanie oprogramowania

6. Programowanie współbieżne

7. Programowanie abstrakcyjne

8. Programowanie systemów mobilnych

 

 

1. Bezpieczeństwo systemów komputerowych

2. Programowanie w sieci Internet

3. Modelowanie i symulacja komputerowa

4. Podstawy systemów sztucznej inteligencji

5. Układy sterujące

6. Równania różniczkowe zwyczajne i układy dynamiczne

7. Programowanie rozproszone

8. Wprowadzenie do kognitywistyki

 

 

1. Bezpieczeństwo systemów komputerowych

2. Programowanie w sieci Internet

3. Modelowanie i symulacja komputerowa

4. Układy sterujące

5. Programowanie systemów mobilnych

6. Testowanie oprogramowania

7. Wzorce projektowe

8. Modelowanie obiektowe

 

 

1. Bezpieczeństwo systemów komputerowych

2. Programowanie w sieci Internet

3. Obliczalność i złożoność

4. Kryptologia

5. Wprowadzenie do kognitywistyki

6. Funkcje tworzące

7. Testowanie oprogramowania

8. Wybrane zagadnienia teorii grafów

 

 

Niektóre przedmioty specjalnościowe występujące w powyższej tabeli można zaliczać innymi, w sposób opisany poniżej. Dotyczy to wyłącznie przedmiotów, na które studenci nie mogli się zapisać ze względu na ich brak w ofercie dydaktycznej na bieżący rok akademicki, a nie zaliczyli ich wcześniej w toku studiów.

a) Równania różniczkowe zwyczajne i układy dynamiczne - może być zaliczony kursem Równania różniczkowe zwyczajne lub Numeryczne rozwiązywanie równań różniczkowych
b) Rozproszone bazy danych - może być zaliczony kursem Rozproszone i mobilne systemy baz danych
c) Programowanie systemów mobilnych - może być zaliczony kursem Programowanie na platformie Apple iOS lub kursem Programowanie urządzeń mobilnych - Android
d) Podstawy systemów sztucznej inteligencji - może być zaliczony kursem Wstęp do systemów sztucznej inteligencji lub kursem Metody i techniki sztucznej inteligencji
e) Metody sztucznej inteligencji - może być zaliczony kursem Zastosowania zaawansowanych systemów AI
f) Obliczalność i złożoność - może być zaliczony kursem Matematyczne podstawy informatyki.
g) Wizja komputerowa - może być zaliczona kursem Przetwarzanie obrazów cyfrowych w OpenCV
h) Programowanie rozproszone - może być zaliczone kursem Programowanie urządzeń mobilnych - Android lub Programowanie na platformie Apple iOS

I stopień

Semestr I

Moduł kształcenia

Forma zajęć

Forma zaliczenia

Wykłady

Ćwiczenia

ECTS

Algebra liniowa z geometrią 1

w + ćw

zaliczenie

30

30

0

Organizacja i architektura komputerów

w + lab

egzamin

30

30

6

Programowanie 1

w + lab

zaliczenie

30

45

0

Wstęp do informatyki

w + lab

egzamin

30

30

6

Wstęp do teorii mnogości

w + ćw

egzamin

30

30

6

Szkolenie BHP

inne

zaliczenie

 

 

0

Wychowanie fizyczne

ćw

zaliczenie

 

30

1

Razem

 

 

150

165

19

 

 

 

315

 

 

 

Semestr II

Moduł kształcenia

Forma zajęć

Forma zaliczenia

Wykłady

Ćwiczenia

ECTS

Algebra liniowa z geometrią 2

w + ćw

egzamin

30

30

10

Analiza matematyczna 1

w + ćw

zaliczenie

30

45

6

Metody programowania

w + lab

egzamin

30

30

6

Programowanie 2

w + lab

egzamin

30

45

11

Systemy operacyjne

w + lab

egzamin

30

45

7

Wychowanie fizyczne

Ćw

zaliczenie

 

30

1

Razem

 

 

150

225

41

 

 

 

375

 

 

 

Semestr III

Moduł kształcenia

Forma zajęć

Forma zaliczenia

Wykłady

Ćwiczenia

ECTS

ECTS obieralne

Analiza matematyczna 2

w + ćw

egzamin

30

45

7

0

Algorytmy i struktury danych

w + lab

egzamin

30

45

7

0

Wstęp do matematyki dyskretnej

w + ćw

egzamin

45

60

8

0

Bazy danych

w + lab

egzamin

30

45

7

0

Język obcy

lek

zaliczenie

 

60

2

2

Razem

 

 

135

255

31

2

 

 

 

390

 

 

 

 

Semestr IV

Moduł kształcenia

Forma zajęć

Forma zaliczenia

Wykłady

Ćwiczenia

ECTS

ECTS obieralne

Inżynieria oprogramowania

w + lab

egzamin

30

45

7

0

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

w + ćw

egzamin

30

30

6

0

Sieci komputerowe

w + lab

egzamin

30

30

6

0

Teoria języków i automatów

w + ćw

egzamin

30

30

6

0

Metody numeryczne

w + lab

egzamin

30

30

6

0

Język obcy

Lek

zaliczenie

 

60

2

2

Razem

 

 

150

225

33

2

 

 

 

375

 

 

 

 

Semestr V

Moduł kształcenia

Forma zajęć

Forma zaliczenia

Wykłady

Ćwiczenia

Seminarium

ECTS

ECTS obieralne

Wykład specjalnościowy 1

w + lab

egzamin

30

30

 

6

6

Wykład specjalnościowy 2

w + ćw

egzamin

30

30

 

6

6

Wykład specjalnościowy 3

w + lab

egzamin

30

30

 

6

6

Wykład specjalnościowy 4

w + lab

egzamin

30

30

 

6

6

Projekt zespołowy 1

lab

zaliczenie

 

15

 

2

0

Filozofia lub Psychologia

w + ćw

zaliczenie

30

30

 

4

4

Język obcy

lek

egzamin

 

60

 

2

2

Zarządzanie Projektami IT*

wykład

egzamin

15

 

 

1

0

Razem

 

 

150

225

0

32

30

 

 

 

375

 

 

 

 

 

* - kurs tylko dla specjalności Inżynieria Oprogramowania

Semestr VI

Moduł kształcenia

Forma zajęć

Forma zaliczenia

Wykłady

Ćwiczenia

Seminarium

ECTS

ECTS obieralne

Wykład specjalnościowy 5

w + ćw

egzamin

30

30

 

6

6

Wykład specjalnościowy 6

w + ćw

egzamin

30

30

 

6

6

Wykład specjalnościowy 7

w + ćw

egzamin

30

30

 

6

6

Projekt zespołowy 2

lab

zaliczenie

 

15

 

2

0

Wykład fakultatywny

w + ćw

egzamin

30

30

 

6

6

Ochrona własności intelektualnej

w

zaliczenie

5

 

 

1

0

Praktyki

 

zaliczenie

 

90

 

0

0

Praca licencjacka i egzamin licencjacki

 

egzamin

 

 

 

10

0

Razem (bez praktyk)

 

 

125

135

0

37

24

 

 

 

260

 

 

 

 

 

Podsumowanie

 

  Realizowane

Wymagane w minimum programowym

Łączna liczba godzin 2090 2000
Łączna liczba ECTS 193 180