Kierunek Informatyka, specjalność Bioinformatyka, studia stacjonarne I stopnia

Semestr I

lp. nazwa modułu kształcenia rodzaj zajęć
 dydaktycznych
O/F forma
 zaliczenia
liczba godzin
kontaktowych
ECTS
1 Algebra liniowa w + ćw O E 30 + 30 6
2 Chemia w + lab O E 60 + 30 7
3 Wstęp do informatyki w + lab O E 30 + 30 6
4 Wstęp do teorii mnogości w + ćw O E 30 + 30 6
5 Programowanie 1 w + lab O Z 30 + 45 0
6 Programy użytkowe w + lab O Z 5 + 30 2
7 WF ćw O Z 30 1
8 Wprowadzenie do bioinformatyki w O Z 15 1
  RAZEM       425 29

 

Semestr II

lp. nazwa modułu kształcenia rodzaj zajęć
 dydaktycznych
O/F forma
 zaliczenia
liczba godzin
kontaktowych
ECTS
1 Analiza matematyczna 1 w + ćw O Z 30 + 45 6
2 Programowanie 2 w + lab O E 31 + 45 11
3 Metody programowania w + lab O E 30 + 30 6
4 WF ćw O Z 30 1
5 Biochemia w + lab O E 60 + 30 7
6 Systemy operacyjne w + lab O Z 9 + 21 3
7 Biologia w O E 30 2
  RAZEM       390 36

 

Semestr III

lp. nazwa modułu kształcenia rodzaj zajęć
 dydaktycznych
O/F forma
 zaliczenia
liczba godzin
kontaktowych
ECTS
1 Analiza matematyczna 2 w + ćw O E 30 + 45 7
2 Algorytmy i struktury danych w + lab O E 30 + 45 7
3 Podstawy bioinformatyki w + lab + sem O Z 12 + 27 + 6 4
4 Semiotyka informacji genetycznej w + ćw O E 30 + 15 4
5 Modelowanie molekularne biocząsteczek 1 w + lab O Z 30 + 30 5
6 Język angielski ćw O Z 60 2
7 Genetyka ogólna w O E 30 2
  RAZEM       390 31

 

Semestr IV

lp. nazwa modułu kształcenia rodzaj zajęć
 dydaktycznych
O/F forma
 zaliczenia
liczba godzin
kontaktowych
ECTS
1 Fizyka w + ćw O E 30 + 30 5
2 Geometria obliczeniowa w + lab O E 30 + 30 6
3 Ochrona własności intelektualnej w O Z 5 1
4 Technika prezentacji naukowych w O Z 15 1
5 Bioetyka dla bioinformatyków w + sem O Z 15 + 15 2
6 Przedmiot humanistyczny do wyboru ćw O Z 30 2
7 Język angielski ćw O Z 60 2
8 Genetyka molekularna w + lab O E 30 + 30 5
9 Modele dyskretne w bioinformatyce w + ćw + lab O E 30 + 15 + 15 5
  RAZEM       365 29

 

Semestr V

lp. nazwa modułu kształcenia rodzaj zajęć
 dydaktycznych
O/F forma
 zaliczenia
liczba godzin
kontaktowych
ECTS
1 Modelowanie molekularne biocząsteczek 2 w + lab O E 30 + 30 5
2 Genomika porównawcza w + lab O Z 15 + 15 2
3 Zastosowania bioinformatyki w + lab O Z 15 + 30 4
4 Język angielski ćw O Z 60 2
5 Bazy danych w + lab O E 30 + 45 7
6 Biologia systemów w + lab O E 30 + 30 5
7 Genomika funkcjonalna w + lab O E 30 + 15 4
  RAZEM       375 29

 

Semestr VI

lp. nazwa modułu kształcenia rodzaj zajęć
 dydaktycznych
O/F forma
 zaliczenia
liczba godzin
kontaktowych
ECTS
1 Metody sztucznej inteligencji w + lab O E 30 + 30 6
2 Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka w + ćw O E 30 + 30 6
3 Chemia obliczeniowa w + lab O E 30 + 30 5
4 Biologia ewolucyjna w O E 30 2
5 Język angielski ćw O E 60 4
6 Praktyki studenckie   F Z   0
7 Pracownia licencjacka lab F Z 60 5
8 Seminarium licencjackie sem F Z 30 3
  RAZEM       360 31