Programy studiów na studiach II stopnia

W związku ze zmianami w programach studiów wprowadzonymi w kolejnych latach akademickich, poniżej przedstawiamy plany studiów, zależne od roku rozpoczęcia studiów. Wszystkie ponizsze specjalnosci sa prowadzone na Wydziale Matematyki i Informatyki przez Instytut Informatyki.

Studenci rozpoczynający studia 1 października 2021 r.

Studentów studiów II stopnia specjalności: Informatyka Stosowana, Inżynieria Oprogramowania, Nauczanie Maszynowe oraz Modelowanie, Sztuczna Inteligencja i Sterowanie, na kierunku Informatyka, którzy rozpoczęli studia 1 października 2020, obowiązuje  następujący program studiów.

Przypisania przedmiotów do specjalności

Studenci rozpoczynający studia 1 października 2020 r.

Studentów studiów II stopnia specjalności: Informatyka Stosowana, Inżynieria Oprogramowania, Nauczanie Maszynowe oraz Modelowanie, Sztuczna Inteligencja i Sterowanie, na kierunku Informatyka, którzy rozpoczęli studia 1 października 2020, obowiązuje  następujący program studiów.

Przypisania przedmiotów do specjalności

Studenci rozpoczynający studia 1 października 2019 r.

Studentów studiów II stopnia specjalności: Informatyka Stosowana, Inżynieria Oprogramowania, Nauczanie Maszynowe oraz Modelowanie, Sztuczna Inteligencja i Sterowanie, na kierunku Informatyka, którzy rozpoczęli studia 1 października 2019, obowiązuje  następujący program studiów.

Przypisania przedmiotów do specjalności

Studenci rozpoczynający studia 1 października 2018 r.

Studentów studiów II stopnia specjalności: Informatyka Stosowana, Inżynieria Oprogramowania, Nauczanie Maszynowe oraz Modelowanie, Sztuczna Inteligencja i Sterowanie, na kierunku Informatyka, którzy rozpoczęli studia 1 października 2018, obowiązuje  ujednolicony program studiów.

Przedmioty do wyboru oferowane w roku akademickim 2019/20 (Lista B)

Przedmioty do wyboru oferowane w roku akademickim 2018/19 (Lista B)

Studenci rozpoczynający studia 1 października 2017 r.

Studentów studiów II stopnia specjalności: Informatyka Stosowana, Inżynieria Oprogramowania, Nauczanie Maszynowe oraz Modelowanie, Sztuczna Inteligencja i Sterowanie, na kierunku Informatyka, którzy rozpoczęli studia 1 października 2017, obowiązuje  ujednolicony program studiów.

Przedmioty do wyboru oferowane w roku akademickim 2018/19 (Lista B)

Przedmioty do wyboru oferowane w roku akademickim 2017/18 (Lista B)

Studenci rozpoczynający studia 1 października 2016 r.

Studentów studiów II stopnia specjalności: Informatyka Stosowana, Inżynieria Oprogramowania,  oraz Modelowanie, Sztuczna Inteligencja i Sterowanie, na kierunku Informatyka, którzy rozpoczęli studia 1 października 2016, obowiązuje  ujednolicony program studiów.

Przedmioty do wyboru oferowane w roku akademickim 2017/18 (Lista B)

Przedmioty do wyboru oferowane w roku akademickim 2016/17 (Lista B)

Studenci rozpoczynający studia 1 października 2015 r.

Studentów studiów II stopnia specjalności: Informatyka Stosowana, Inżynieria Oprogramowania,  oraz Modelowanie, Sztuczna Inteligencja i Sterowanie, na kierunku Informatyka, którzy rozpoczęli studia 1 października 2015, obowiązuje nowy, ujednolicony program studiów.

Tutaj znajduje się lista kursów specjalnościowych.

Studenci rozpoczynający studia 1 października 2013 r. lub 1 października 2014 r.

Studentów specjalności: Informatyka Stosowana, Informatyka Teoretyczna, Inżynieria Oprogramowania oraz Modelowanie, Sztuczna Inteligencja i Sterowanie, którzy rozpoczęli studia 1 października 2013 lub później, obowiązuje nowy, ujednolicony program studiów.

Studentów specjalności Bioinformatyka, którzy rozpoczęli studia 1 października 2013 lub później obowiązuje osobny program studiów.

Studenci rozpoczynający studia 1 października 2012 r.