Kierunek Informatyka, specjalność Bioinformatyka, studia stacjonarne II stopnia

Semestr I

lp. nazwa modułu kształcenia rodzaj zajęć
 dydaktycznych
O/F forma
 zaliczenia
liczba
 godzin
ECTS
1 Biofizyka molekularna w + lab + sem O E 30 + 15 + 15 5
2 Spektroskopowe metody badawcze w + lab O E 30 + 30 5
3 Biologia strukturalna w + lab O E 30 + 30 5
4 Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów cyfrowych w + lab O E 30 + 30 6
5 Metody eksploracji danych w + lab O E 30 + 30 6
6 Planowanie eksperymentów w O Z 15 1
7 Proteomika w + lab O E 30 + 15 3
  RAZEM w O   360 31

 

Semestr II

lp. nazwa modułu kształcenia rodzaj zajęć
 dydaktycznych
O/F forma
 zaliczenia
liczba
 godzin
ECTS
1 Bioenergetyka molekularna w + lab O E 30 + 15 4
2 Inżynieria programowania w + lab O E 30 + 45 7
3 Programowe sterowanie urządzeniami w + lab O Z 30 + 30 5
4 Pracownia magisterska lab F Z 120 10
5 Seminarium magisterskie sem F Z 30 2
6 Sieci komputerowe w + lab O E 30 + 30 6
  RAZEM       390 34

 

Semestr III

lp. nazwa modułu kształcenia rodzaj zajęć
 dydaktycznych
O/F forma
 zaliczenia
liczba
 godzin
ECTS
1 Równania różniczkowe w + lab O E 30 + 30 6
2 Pracownia magisterska lab F Z 120 10
3 Seminarium magisterskie sem F Z 30 2
4 Programowanie w sieci Internet w + lab O E 30 + 30 6
5 Przedmiot specjalistyczny 1 w + lab F E 30 + 30 6
6 Przedmiot specjalistyczny 2 w + lab F E 30 + 30 6
  RAZEM       390 36

 

Semestr IV

lp. nazwa modułu kształcenia rodzaj zajęć
 dydaktycznych
O/F forma
 zaliczenia
liczba
 godzin
ECTS
1 Pracownia magisterska lab F Z 120 10
2 Seminarium magisterskie sem F Z 30 2
3 Egzamin magisterski   O E   10
4 Przedmiot specjalistyczny 3 w + lab F Z 30 + 30 6
  RAZEM       210 28