Program studiów

Definicje:

kurs fakultatywny = dowolny kurs oferowany dla studentów I lub II stopnia w II UJ, który nie jest obowiązkowy

kurs specjalnościowy = kurs z podanej niżej listy kursów specjalnościowych

Studia I stopnia:

W ramach studiów I stopnia student ma obowiązek zrealizować:

1.    Wszystkie kursy obowiązkowe przewidziane programem studiów

2.    siedem wybranych kursów specjalnościowych spośród puli kursów specjalnościowych dla I stopnia

3.    jeden wybrany kurs fakultatywny (może być to kolejny kurs z listy kursów specjalnościowych dla studiów I lub II stopnia)

Studia II stopnia:

W ramach studiów II stopnia student ma obowiązek zrealizować

1.    Wszystkie kursy obowiązkowe przewidziane programem studiów

2.    trzynaście kursów według następujących zasad:

a) W pierwszej kolejności należy zrealizować kursy specjalnościowe, przy czym kursy zrealizowane na I stopniu studiów nie mogą być wliczone do programu studiów II stopnia

b) W przypadku zrealizowania przez studenta wszystkich kursów specjalnościowych dla studiów I i II stopnia student może uzupełnić swój program studiów dowolnymi kursami fakultatywnymi.

Aktualizacja list kursów specjalnościowych:

Lista kursów specjalnościowych nie jest częścią programu studiów i każdego roku może być aktualizowana.

Lista kursów specjalnościowych

Inżynieria Oprogramowania

Modelowanie, sztuczna inteligencja i sterowanie

Informatyka Stosowana

Informatyka teoretyczna

I stopień

 

1. Bezpieczeństwo systemów komputerowych

2. Programowanie w sieci Internet

3. Modelowanie obiektowe

4. Wzorce projektowe

5. Testowanie oprogramowania

6. Programowanie współbieżne

7. Programowanie abstrakcyjne

8. Programowanie systemów mobilnych

 

 

1. Bezpieczeństwo systemów komputerowych

2. Programowanie w sieci Internet

3. Modelowanie i symulacja komputerowa

4. Podstawy systemów sztucznej inteligencji

5. Układy sterujące

6. Równania różniczkowe zwyczajne i układy dynamiczne

7. Programowanie rozproszone

8. Wprowadzenie do kognitywistyki

 

 

1. Bezpieczeństwo systemów komputerowych

2. Programowanie w sieci Internet

3. Modelowanie i symulacja komputerowa

4. Układy sterujące

5. Programowanie systemów mobilnych

6. Testowanie oprogramowania

7. Wzorce projektowe

8. Modelowanie obiektowe

 

 

1. Bezpieczeństwo systemów komputerowych

2. Programowanie w sieci Internet

3. Obliczalność i złożoność

4. Kryptologia

5. Wprowadzenie do kognitywistyki

6. Funkcje tworzące

7. Testowanie oprogramowania

8. Wybrane zagadnienia teorii grafów

 

II stopień (lista z I stopnia jest rozszerzona o dodatkowe kursy)

 

9. Obliczalność i złożoność

10. Programowanie funkcyjne

11. Programowanie niskopoziomowe

12. Programowanie rozproszone

13. Programowanie w logice

14. Rozproszone bazy danych

 

 

9. Matematyczne modelowanie i teoria optymalnego sterowania

10. Metody optymalizacji

11. Metody sztucznej inteligencji

12. Wizja komputerowa

13. Sieci neuronowe

 

 

9. Grafika komputerowa

10. Programowanie współbieżne

11. Programowanie rozproszone

12. Programowanie funkcyjne

13. Programowanie niskopoziomowe

14. Metody sztucznej inteligencji

15. Wizja komputerowa

16. Obliczalność i złożoność

 

 

9. Matematyka dyskretna

10. Programowanie funkcyjne

11. Wybrane zagadnienia dynamiki symbolicznej i jej modele

12. Teoria informacji

13. Kody i kaflowanie

14. Geometria obliczeniowa z zastosowaniami

 

 

Niektóre przedmioty specjalnościowe występujące w powyższej tabeli można zaliczać innymi, w sposób opisany poniżej. Dotyczy to wyłącznie przedmiotów, na które studenci nie mogli się zapisać ze względu na ich brak w ofercie dydaktycznej na bieżący rok akademicki, a nie zaliczyli ich wcześniej w toku studiów.

a) Równania różniczkowe zwyczajne i układy dynamiczne - może być zaliczony kursem Równania różniczkowe zwyczajne lub Numeryczne rozwiązywanie równań różniczkowych.
b) Rozproszone bazy danych - może być zaliczony kursem Rozproszone i mobilne systemy baz danych.
c) Programowanie systemów mobilnych - może być zaliczony kursem Programowanie na platformie Apple iOS lub kursem Programowanie urządzeń mobilnych - Android.
d) Podstawy systemów sztucznej inteligencji - może być zaliczony kursem Wstęp do systemów sztucznej inteligencji lub kursem Metody i techniki sztucznej inteligencji.
e) Metody sztucznej inteligencji - może być zaliczony kursem Zastosowania zaawansowanych systemów AI lub kursem Nauczanie maszynowe.
f) Obliczalność i złożoność - może być zaliczony kursem Matematyczne podstawy informatyki.
g) Wizja komputerowa (inna nazwa: Widzenie komputerowe) - może być zaliczona kursem Przetwarzanie obrazów cyfrowych w OpenCV.
h) Programowanie rozproszone - może być zaliczone kursem Programowanie urządzeń mobilnych - Android lub Programowanie na platformie Apple iOS lub Język programowania C#.
i) Programowanie współbieżne - może być zaliczone kursem Programowanie w JAVA lub Język programowania C#.
j) Sieci neuronowe - mogą być zaliczone kursem Analiza danych lub Przetwarzanie danych w SAS.
k) Metody optymalizacji - mogą być zaliczone kursem Analiza danych lub Nowoczesne, praktyczne, wydajne obliczenia.
l) Układy sterujące - mogą być zaliczone kursem Programowanie niskopoziomowe.

II stopień

Semestr I

lp.  Moduł kształcenia Forma zajęć O/F Forma zaliczenia Wykłady  Ćwiczenia  Sem  ECTS 
1  Wykład specjalnościowy/fakultatywny 1 w + ćw F egzamin 30 30   6
2  Wykład specjalnościowy/fakultatywny 2 w + lab F egzamin 30 30   6
3  Individual project lab O zaliczenie   30   4
4  Wykład specjalnościowy/fakultatywny 3 w + ćw F egzamin 30 30   6
5  Wykład specjalnościowy/fakultatywny 4 w + ćw F egzamin 30 30   6
6  Seminarium 1 ćw F zaliczenie     30 3
7  Ochrona własności intelektualnej w O zaliczenie 5     1
   Razem       125 150 30 32
          305      

 

Semestr II

lp.  Moduł kształcenia Forma zajęć O/F Forma zaliczenia Wykłady  Ćwiczenia  Sem  ECTS 
1  Wykład specjalnościowy/fakultatywny 5 w + ćw F egzamin 30 30   6
2  Wykład specjalnościowy/fakultatywny 6 w + lab F egzamin 30 30   6
3  Projekt programistyczny lab O zaliczenie   15   2
4  Wykład specjalnościowy/fakultatywny 7 w + cw F Egzamin 30 30   6
5  Wykład specjalnościowy/fakultatywny 8 w +cw F Egzamin 30 30   6
6  Seminarium 2 ćw F zaliczenie     30 3
7  Szkolenie BHP inne O zaliczenie       0
   Razem       120 135 30 29
          285      

 

Semestr III

 lp.  Moduł kształcenia Forma zajęć O/F Forma zaliczenia Wykłady  Ćwiczenia  Sem  ECTS 
1  Wykład specjalnościowy/fakultatywny 9 w + ćw F egzamin 30 30   6
2  Wykład specjalnościowy/fakultatywny 10 w + ćw F egzamin 30 30   6
3  Wykład specjalnościowy/fakultatywny 11 w + ćw F egzamin 30 30   6
4  Seminarium 3 ćw F zaliczenie     30 3
5  Język angielski lab O Zaliczenie   60   2
   Razem       90 150 30 23
          270      

 

Semestr IV

lp.  Moduł kształcenia Forma zajęć O/F Forma zaliczenia Wykłady  Ćwiczenia  Sem  ECTS 
1  Wykład specjalnościowy/fakultatywny 12 w + ćw F egzamin 30 30   6
2  Wykład specjalnościowy/fakultatywny 13 w + ćw F egzamin 30 30   6
3  Seminarium 4 ćw F zaliczenie     30 3
4  Seminarium 5 ćw F zaliczenie     30 3
5  Praca magisterska i egzamin magisterski   F         20
   Razem       60 60 60 38
          180      

 

Podsumowanie

 Łączna liczba godzin 1040
 Łączna liczba ECTS 122