Studia podyplomowe w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej UJ

Rodzaje studiów

Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzi kształcenie na kierunku informatyka od chwili swego powstania w 1975r. Dbając o atrakcyjną ofertę dydaktyczną w zakresie studiów podyplomowych, Instytut stale uaktualnia nauczane treści, wprowadza nowe studia, poszukuje nowych form nauczania.

W trybie studiów zaocznych Instytut prowadzi aktualnie następujące studia podyplomowe:

 

Studia podyplomowe "Inżynieria Oprogramowania i Narzędzia Biznesu" trwają 3 semestry, zaś studia na specjalnościach "Programowanie Urządzeń Mobilnych", "Testowanie Oprogramowania" i ,,Analiza Biznesowa" trwają 2 semestry. Od roku akademickiego 2003/2004 w programach studiów podyplomowych nastąpiły istotne zmiany polegające na ich dostosowaniu do aktualnych wymogów akredytacji na kierunku informatyka. Od roku akademickiego 2012/2013 prowadzone są studia podyplomowe "Programowanie Urządzeń Mobilnych", a program studiów podyplomowych "Inżynieria Oprogramowania i Narzędzia Biznesu" zmodyfikowano. Od roku akademickiego 2015/2016 prowadzone są studia podyplomowe "Testowanie Oprogramowania". Od roku akademickiego 2018/2019 utworzono nowe studia podyplomowe ,,Analiza Biznesowa".

Od roku akademickiego 2016/2017 rekrutacja kandydatów odbywa się przez system ERK (Elektroniczna Rejestracja Kandydatów) http://www.erk.uj.edu.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie:

Sekretariat Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej UJ
30-348 Kraków, ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6, pok. 1138 (I piętro)
tel. 12 664-66-28

Dodatkowe informacje można uzyskać również drogą e-mailową:

Studia podyplomowe "Inżynieria Oprogramowania i Narzędzia Biznesu"

Informacje ogólne
Studia podyplomowe "Inżynieria Oprogramowania i Narzędzia Biznesu" zostały uruchomione w październiku 2001 roku, jako jedne z pierwszych w Polsce studiów podyplomowych z elementami zajęć na odległość. Od roku akademickiego 2011/2012 program studiów został zmodyfikowany oraz dostosowany do oczekiwań i potrzeb kandydatów.
W toku studiów słuchacz ma kilkakrotnie możliwość dokonania wyboru przedmiotów. Dzięki temu może dostosować realizowany program do swoich indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Uwzględniając dynamikę rozwoju informatyki, program studiów jest często modyfikowany.

Studia podyplomowe "Inżynieria Oprogramowania i Narzędzia Biznesu" trwają trzy semestry i są płatne, a limit przyjęć wynosi 40 osób.

Szczegółowe informacje o studiach

Sylwetka absolwenta
Absolwent studiów podyplomowych "Inżynieria Oprogramowania i Narzędzia Biznesu" posiada szeroką wiedzę ze współczesnych dziedzin informatyki i, w zależności od wyboru przedmiotów, jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w dziedzinach takich jak: administracja serwerem (Windows lub UNIX), systemy zarządzania bazami danych, programowanie. Poprzez wybór odpowiednich ścieżek studiowania słuchacz może uczestniczyć w zajęciach stanowiących ważny element przygotowania do egzaminów MCTS (Microsoft Certified Technology Specialist).

Zasady rekrutacji

 1. Rekrutacja kandydatów odbywa się przez system ERK (Elektroniczna Rejestracja Kandydatów) http://www.erk.uj.edu.pl
 2. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie zgłoszeń (decyduje kolejność zgłoszeń).
 3. Rekrutacja rozpocznie się na początku maja, a dokładny termin jej rozpoczęcia zostanie podany wkrótce.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie:

Sekretariat Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej UJ
30-348 Kraków, ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6, pok. 1138 (I piętro)
tel. 12 664-66-28

Dodatkowe informacje można uzyskać również drogą e-mailową: stosow@ii.uj.edu.pl

Dostęp do zasobów Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej
Słuchacze studiów podyplomowych mają dostęp do zasobów Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej na równi ze studentami studiów dziennych. Mogą korzystać z pracowni komputerowych, biblioteki znajdującej się  na Wydziale Matematyki i Informatyki, a także z oprogramowania (m.in. z oprogramowania w ramach licencji DreamSpark firmy Microsoft).

Studia podyplomowe "Programowanie Urządzeń Mobilnych"

Informacje ogólne
Studia podyplomowe "Programowanie Urządzeń Mobilnych" zostały uruchomione w październiku 2012 roku, jako jedne z pierwszych w Polsce studiów podyplomowych, kształtujących umiejętność projektowania, implementowania i wdrażania programów na platformy mobilne.
Studia podyplomowe "Programowanie Urządzeń Mobilnych" trwają dwa semestry i są płatne, a limit przyjęć wynosi 40 osób.

Szczegółowe informacje o studiach

Sylwetka absolwenta
Absolwent studiów podyplomowych "Programowanie Urządzeń Mobilnych" posiada umiejętność projektowania, tworzenia, uruchamiania i testowania oprogramowania dla urządzeń mobilnych na platformach Android,  Apple iOS.

Zasady rekrutacji

 1. Rekrutacja kandydatów odbywa się przez system ERK (Elektroniczna Rejestracja Kandydatów) http://www.erk.uj.edu.pl
 2. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie zgłoszeń (decyduje kolejność zgłoszeń).
 3. Rekrutacja rozpocznie się na początku maja, a dokładny termin jej rozpoczęcia zostanie podany wkrótce.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie:

Sekretariat Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej UJ
30-348 Kraków, ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6, pok. 1138 (I piętro)
tel. 12 664-66-28

Dodatkowe informacje można uzyskać również drogą e-mailową: mobile@ii.uj.edu.pl

Dostęp do zasobów Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej
Słuchacze studiów podyplomowych mają dostęp do zasobów Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej na równi ze studentami studiów dziennych. Mogą korzystać z pracowni komputerowych, biblioteki znajdującej się na Wydziale Matematyki i Informatyki, a także z oprogramowania (m.in. z oprogramowania w ramach licencji DreamSpark firmy Microsoft). Dla studentów dostępna jest również Wypożyczalnia Urządzeń Mobilnych, wyposażona w urządzenia mobilne z różnymi systemami operacyjnymi, na których można testować oprogramowanie przygotowywane na zaliczenia.

Studia podyplomowe "Testowanie Oprogramowania"

Informacje ogólne
Studia podyplomowe "Testowanie oprogramowania" powstały w efekcie ścisłej współpracy Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej UJ z grupą doświadczonych praktyków zajmujących się zarządzaniem jakością w projektach software'owych oraz rekrutacją i edukacją testerów oprogramowania, analityków i menadżerów testów. Studia skierowane są do:

 • testerów, inżynierów jakości i innych osób odpowiedzialnych za zapewnianie i kontrolę jakości w projektach software'owych,
 • pozostałych pracowników firm informatycznych
 • wszystkich rozważających wybór nowej ścieżki kariery związanej z profesjonalnym zapewnianiem jakości oprogramowania.

Studia skierowane są zarówno do osób posiadających wykształcenie ścisłe/techniczne, jak i osób o innym profilu wykształcenia. Poziom zaawansowania prezentowanych zagadnień będzie dostosowany do poziomu zaawansowania słuchaczy.

Studia podyplomowe "Testowanie oprogramowania" trwają dwa semestry i są płatne, a limit przyjęć wynosi 40 osób. Koszt całych studiów (2 semestry) wynosi 6000 PLN.

Szczegółowe informacje o studiach

Sylwetka absolwenta
Absolwent ma wiedzę w zakresie podstaw testowania i zapewniania jakości oprogramowania. Zna i rozumie potrzebę wdrożenia procesu testowego w firmie. Ma wiedzę w zakresie technik projektowania testów oraz zarządzania procesem testowym. Zna i rozumie potrzebę (sensownego) dokumentowania procesu testowego. Ma wiedzę w zakresie automatyzacji testów.

Absolwent potrafi projektować, implementować i wykonywać efektywne przypadki testowe. Jest w stanie profesjonalnie analizować wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne pod kątem defektów. Potrafi opracować plan testów dostosowany zarówno do projektu testowego jak i procesu wytwarzania oprogramowania. Potrafi ocenić opłacalność automatyzacji testów w organizacji. Umie zautomatyzować testy nadające się do automatyzacji. Potrafi zaplanować, przygotować i skonfigurować środowisko testowe, przeprowadzać nadzór i kontrolę nad przebiegiem procesu testowego oraz zarządzać zespołem testerów w organizacji. Potrafi efektywnie komunikować się ze wszystkimi interesariuszami w projekcie.

Zasady rekrutacji

 1. Rekrutacja kandydatów odbywa się przez system ERK (Elektroniczna Rejestracja Kandydatów) http://www.erk.uj.edu.pl
 2. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie zgłoszeń (decyduje kolejność zgłoszeń).
 3. Rekrutacja rozpocznie się na początku maja, a dokładny termin jej rozpoczęcia zostanie podany wkrótce.
 

Dostęp do zasobów Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej
Słuchacze studiów podyplomowych mają dostęp do zasobów Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej na równi ze studentami studiów dziennych. Mogą korzystać z pracowni komputerowych, biblioteki znajdującej się na Wydziale Matematyki i Informatyki, a także z oprogramowania (m.in. z oprogramowania w ramach licencji DreamSpark firmy Microsoft).

Patronem merytorycznym i medialnym studiów jest portal testerzy.pl.

Studia podyplomowe "Analiza Biznesowa"

Informacje ogólne

Analityk biznesowy to osoba działająca na styku IT i biznesu. Analityk zajmuje się analizą potrzeb klienta, pozyskiwaniem, specyfikacją i modelowaniem wymagań oraz opracowaniem koncepcji docelowego rozwiązania. Skuteczny analityk łączy kompetencje merytoryczne z silnymi umiejętnościami komunikacyjnymi, występuje w roli eksperta dziedzinowego, negocjatora oraz łącznika między klientem a zespołem IT.

Studia podyplomowe "Analiza biznesowa" powstały we współpracy z praktykami posiadającymi wieloletnie doświadczenie jako analitycy biznesowi oraz specjaliści w zakresie umiejętności miękkich. Studia skierowane są do wszystkich, którzy chcieliby nabyć wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w roli analityka biznesowego w projektach IT.

Podczas studiów szczególny nacisk kładziony jest na dostarczanie wiedzy poprzez doświadczenie. Zajęcia koncentrują się na rozwoju warsztatu analitycznego uczestników oraz praktycznych umiejętności twardych i miękkich.

Studia skierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe na poziomie co najmniej licencjata, na dowolnym kierunku studiów.

Studia podyplomowe ,,Analiza Biznesowa" trwają dwa semestry i są płatne, a limit przyjęć wynosi 40 osób. Koszt całych studiów (2 semestry) wynosi 6000 PLN. Zajęcia prowadzone są wyłącznie przez praktyków o bogatym doświadczeniu zawodowym.


Ramowy program studiów

Semestr zimowy:
Podstawy teoretyczne analizy biznesowej (16h)
Umiejętności miękkie (32h)
Techniki pozyskiwania wymagań (32h)
Analiza biznesowa a metodyki agile’owe (20h)

Semestr letni:
Podstawy modelowania w UML (24h)
Podstawy modelowania w BPMN (24h)
Prototypowanie i User Experience (16h)
Projekt (32h)
Przygotowanie do certyfikacji IREB (4h)

Plik z sylabusami przedmiotów znajduje się tutaj.
 

Zasady rekrutacji

 1. Rekrutacja kandydatów odbywa się przez system ERK (Elektroniczna Rejestracja Kandydatów) http://www.erk.uj.edu.pl
 2. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie zgłoszeń (decyduje kolejność zgłoszeń).
 3. Rekrutacja rozpocznie się na początku maja, a dokładny termin jej rozpoczęcia zostanie podany wkrótce.
 

Dostęp do zasobów Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej
Słuchacze studiów podyplomowych mają dostęp do zasobów Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej na równi ze studentami studiów dziennych. Mogą korzystać z pracowni komputerowych, biblioteki znajdującej się na Wydziale Matematyki i Informatyki, a także z oprogramowania (m.in. z oprogramowania w ramach licencji DreamSpark firmy Microsoft).