Studia Podyplomowe: Inżynieria Oprogramowania i Narzędzia Biznesu

Studia podyplomowe Inżynieria Oprogramowania i Narzędzia Biznesu zostały uruchomione w październiku 2001 roku, jako jedne z pierwszych w Polsce studiów podyplomowych z elementami zajęć na odległość. Od roku akademickiego 2011/2012 program studiów został zmodyfikowany oraz dostosowany do oczekiwań i potrzeb kandydatów.

Studia te są skierowane do osób z wyższym wykształceniem związanych w jakiś sposób z informatyką, np. do:

  • absolwentów kierunków ścisłych,
  • osób zajmujących się zawodowo informatyką,
  • doktorantów,
  • pasjonatów informatyki.

Słuchacz, który zrealizuje program studiów uzyskuje dyplom ukończenia studiów podyplomowych Inżynieria Oprogramowania i Narzędzia Biznesu.

Wykłady i ćwiczenia laboratoryjne odbywają się podczas dwudniowych zjazdów w soboty (od godz. 12:00) i niedziele (od godz. 9:00), zazwyczaj dwa razy w miesiącu w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej UJ. Zajęcia laboratoryjne odbywają się w pracowniach komputerowych IIiMK. Obok tradycyjnych form studiowania słuchacz dodatkowo uczestniczy w nowoczesnych formach nauczania na odległość (MSTeams, Pegaz).

W toku studiów słuchacz ma kilkakrotnie możliwość dokonania wyboru przedmiotów. Dzięki temu może dostosowywać realizowany program do swoich indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Obok pracowników Instytutu Informatyki UJ zajęcia prowadzą wybitni specjaliści z firm komputerowych, co gwarantuje bliski kontakt z przemysłem software'owym.

Studia trwają trzy semestry. Opłata za całość studiów wynosi 9000 zł i jest płatna w trzech semestralnych ratach (po 3000 zł).

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja kandydatów odbywa się przez System Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie zgłoszeń (decyduje kolejność zgłoszeń).

Zobacz program studiów.