Przepisy

Regulamin studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

opis:

Regulamin studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich reguluje podstawowe zasady dotyczące studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wymienioną w regulaminie "podstawową jednostką organizacyjną" jest  Wydział Matematyki i Informatyki, zaś "kierownikiem podstawowej jednostki organizacyjnej" jest Dziekan naszego wydziału.

organ: Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego
data: 25 kwietnia 2012

Przejdź do adresu

Zakres kompetencji kierowników studiów i dyrektorów ds. dydaktycznych

opis:

Zgodnie z regulaminem, Dziekan delegował część swoich uprawnień na wicedyrektorów ds. dydaktycznych oraz kierowników studiów.

organ: -
data: 25 września 2012

Pobierz dokument

Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego za studiach I stopnia

Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego za studiach II stopnia