Programy i plany studiów dla kierunku Matematyka Komputerowa

Poniżej można znaleźć plany studiów dla poszczególnych roczników.

Studenci rozpoczynający studia 1 października 2019 r.

Aktualne programy studiów (rekrutacja 2018/19 i późniejsze)

Rekrutacja 2017/18

Rekrutacje 2015/16 i 2016/17

Rekrutacja 2014/15

Rekrutacje 2012/13 i 2013/14

Przedmioty specjalistyczne

Od rekrutacji 2014/15 student jest zobowiązany w ramach bloków przedmiotów fakultatywnych do zaliczenia

  • na studiach I stopnia co najmniej czterech przedmiotów specjalistycznych w tym co najmniej dwóch informatycznych i co najmniejdwóch matematycznych.
  • na studiach II stopnia co najmniej pięciu przedmiotów specjalistycznych w tym co najmniej dwóch informatycznych i jednego matematycznego.

Lista przedmiotów specjalistycznych