Lista przedmiotów specjalistycznych dla kierunku Matematyka Komputerowa

Przedmioty fakultatywne

Dowolny z przedmiotów oferowanych przez Wydział Matematyki i Informatyki UJ, który nie jest przedmiotem obowiązkowym na I i II stopniu MK, może być przedmiotem fakultatywnym.

Wybór przedmiotu fakultatywnego spoza oferty Wydziału jest możliwy za zgodą Dyrekcji IIiMK po zasięgnięciu opinii kierownika studiów.

W wyjątkowych sytuacjach na II stopniu MK wybór przedmiotu obowiązkowego z I stopnia jest możliwy za zgodą Dyrekcji IIiMK po zasięgnięciu opinii kierownika studiów.

Przedmioty specjalistyczne

Spośród przedmiotów fakultatywnych wybrane przedmioty oznacza się jako przedmioty sepcjalistyczne, z podziałem na przedmioty matematyczne i informatyczne.

Od rekrutacji 2014/15 student jest zobowiązany w ramach bloków przedmiotów fakultatywnych do zaliczenia

  • na studiach I stopnia co najmniej czterech przedmiotów specjalistycznych w tym co najmniej dwóch informatycznych i co najmniej dwóch matematycznych.
  • na studiach II stopnia co najmniej pięciu przedmiotów specjalistycznych w tym co najmniej dwóch informatycznych i jednego matematycznego.

Lista przedmiotów specjalistycznych oferowanych w latach 2019/20 i 2020/21

Przedmioty matematyczne

Algebraic methods in dynamical systems
Algebraiczna teoria liczb
Algebra komputerowa
Analiza matematyczna 3
Analiza danych statystycznych w systemie SAS
Computational Algebraic Group Theory
Dynamika symboliczna i kody
Dyskretny urok teorii Morse’a
Ewolucyjna teoria gier
Funkcje analityczne
Funkcje rzeczywiste
Jakościowa teoria układów dynamicznych z komputerem
Matematyczne podstawy uczenia maszynowego
Metody optymalizacji
Miara i całka
Modelowanie matematyczne
Modele matematyki finansowej
Wybrane zagadnienia analizy funkcji jednej zmiennej rzeczywistej
Smooth dynamical systems
Topologia 2
Topological dynamics and chaos

Przedmioty informatyczne

Efektywne programowanie w języku Python
Kodowanie informacji
Kryptologia
Modelowanie chmur atmosferycznych
Modelowanie obiektowe
Modern and effective C++ programming
Nauczanie maszynowe
Podstawy sztucznej inteligencji
Programowanie abstrakcyjne
Programowanie funkcyjne
Programowanie w logice
Programowanie niskopoziomowe
Programowanie współbieżne
Teoria języków formalnych i automatów
Topologia w analizie danych i dynamice
Wprowadzenie do kognitywistyki

Lista przedmiotów specjalistycznych oferowanych w roku 2018/19

Lista znajduje się pod tym linkiem.

Referencyjna lista przedmiotów specjalistycznych do roku 2017/18 włącznie

Przedmioty, które były uznawane za specjalistyczne do roku 2017/18 włącznie znajdują się na stronie 
Przedmioty specjalistyczne - archiwum