Firmy o nas

Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej od lat współpracuje z wieloma firmami IT. Nasi studenci, ze względu na wysokie kompetencje analityczne, jakie nabywają na studiach, są bardzo chętnie zatrudniani przez firmy informatyczne, w szczególności te, z którymi współpracujemy.

Studenci jeszcze na 3 roku studiów licencjackich, w ramach zajęć z Projektu zespołowego, mają okazję do uczestnictwa w rzeczywistych projektach prowadzonych w firmach. W ten sposób dają się poznać potencjalnemu przyszłemu pracodawcy.

Firmy organizują też w Instytucie wiele wydarzeń, takich jak: dni otwarte, seminaria, warsztaty, wykłady. Pracownicy niektórych firm prowadzą lub współprowadzą zajęcia dydaktyczne w ramach toku studiów. Również pracownicy Instytutu są zapraszani do firm w celu wygłaszania różnego rodzaju prelekcji i wykładów dotyczących problemów i wyzwań stojących przed organizacjami.

Aby jeszcze bardziej usprawnić i rozszerzyć współpracę z otoczeniem biznesowym, w naszym Instytucie powołana została Rada ds. Współpracy z Biznesem. Jej członkami są przedstawiciele Instytutu oraz firm IT. Rada służy Dyrekcji Instytutu opiniami w sprawie różnorakich wydarzeń i inicjatyw dotyczących współpracy nauki z biznesem.

Oto kilka opinii firm o nas i o współpracy z naszym Instytutem w ramach projektu PELIKAN IT:

Nokia

Ewa Stec, asystent ds. komunikacji, Kamil Gucwa, Business Controller, Nokia:

 

" (...) Jesteśmy przekonani, że przeprowadzone staże pozytywnie wpłynęły na zdobycie praktycznych umiejętności, studenci mogą pochwalić się zarówno specjalistyczną wiedzą, jak i kwalifikacjami niezbędnymi do dalszej pracy. PELIKAN IT to projekt, który daje możliwość studentom dostosowania kompetencji zawodowych do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy z branży IT."

 

 

Ericpol

Paulina Biedrońska, Specjalista ds. zarządzania personelem, Ericpol:

„Pelikan IT" to przykład projektu dofinansowanego ze środków UE w ramach, którego udało się wypracować długotrwałe rezultaty. To za co najbardziej cenimy to przedsięwzięcie, to stworzenie fundamentów dla szerszej i długofalowej współpracy pomiędzy Uniwersytetem a pracodawcami. Powołana w ramach projektu Rada Pracodawców, aktywnie kontynuuje swoje działania, angażując w prace przedstawicieli kilkunastu największych krakowskich firm IT. W czasie spotkań Rady wspólnie zastanawiamy się nad możliwościami rozwoju programów kształcenia oraz zwiększenia obecności biznesu w procesie dydaktycznym. Na uwagę zasługuje również druga inicjatywa wypracowana w trakcie realizacji projektu – studenci 3 roku mają możliwość przygotowania prac licencjackich we współpracy z firmami, pracując nad rozwojem realnych projektów. To przedsięwzięcie umożliwia studentom poznanie realiów pracy zawodowej oraz rozwój kompetencji oczekiwanych na rynku pracy. Jesteśmy przekonani, że to doświadczenie ułatwi im start w karierę zawodową w branży IT."
 

Sabre

Paweł Molenda, General Manager and Krakow Site Leader, Sabre Polska:

W firmie Sabre wspieramy młode talenty IT i szukamy zdolnych informatyków, żeby razem tworzyć nowe technologie, które napędzają branżę turystyczną na całym świecie. Procesujemy ponad 32,000 transakcji w jednej sekundzie, co oznacza wielkie wyzwania, ale też wielkie możliwości. Dzięki współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim docieramy do młodych ludzi, którzy chcą wykorzystać te możliwości i dzielimy się z nimi praktyczną wiedzą IT i oferujemy im staże oraz pracę przy ambitnych projektach. Sabre i Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej łączy nie tylko lokalizacja w Krakowie – Kampus UJ znajduje się zaledwie kilka kroków od biura Sabre, ale i wspólny cel – rozwijanie młodych talentów w dziedzinie IT, które w przypadku firmy Sabre będą tworzyć nowe technologie dla milionow podrozujacych ludzi na całym świecie.

Ocado

Grzegorz Cempla, Ocado:

"Ocado Technology zaangażowało się w prace projektu PELIKAN IT w przekonaniu, że udział w tym projekcie przyniesie korzyści wszystkim zainteresowanym stronom i będzie stanowić okazję do poszerzenia współpracy pomiędzy naszą firmą a Instytutem. Spotkania projektowe stanowiły doskonałą okazję do tego by zapoznać się bliżej z aktualnym zakresem kształcenia studentów, a także by wymienić się z kadrą naukową pytaniami, oczekiwaniami i sugestiami związanymi z przygotowaniem studentów do pracy zawodowej. Ponadto wspólne spotkania z innymi firmami branży IT, które brały udział w programie dały nam okazję do wymiany doświadczeń związanych z prowadzaniem praktyk i projektów studenckich, przedstawianiem propozycji prac dyplomowych, itd. Mamy nadzieję, że wkład Ocado Technology w projekt PELIKAN IT pozwolił Instytutowi oraz samym studentom poszerzyć perspektywę na wyzwania, z którymi przychodzi mierzyć się studentom wkraczającym obecnie na ścieżkę kariery zawodowej w firmach branży IT. W Ocado Technology postrzegamy dzielenie się wiedzą i doświadczeniami jako jeden z filarów naszej tożsamości. Dlatego też z chęcią dzieliliśmy się tym, czego oczekujemy od kandydatów do pracy, jakie są nasze doświadczenia prowadzenia praktyk studenckich, a także zaangażowaliśmy się w inicjatywy stanowiące kontynuację programu PELIKAN IT. Oprócz oczywistych korzyści dla przyszłych absolwentów płynących z możliwości zapoznania się praktycznymi zastosowaniami wiedzy, którą nabywają w trakcie studiów, korzyści płynących z nawiązywaniem relacji pomiędzy firmą a Instytutem, stało się jasne, że udział naszych pracowników w projekcie i inicjatywach z niego wynikających im również pozwolił odkryć radość zaangażowania dla dobra innych i rozwinąć dodatkowe umiejętności."

Data opublikowania: 09.05.2016
Osoba publikująca: Krzysztof Bartosz