Studia Podyplomowe: Programowanie Urządzeń Mobilnych

Studia podyplomowe Programowanie Urządzeń Mobilnych zostały uruchomione w październiku 2012 roku, jako jedne z pierwszych w Polsce studiów podyplomowych, kształtujących umiejętność projektowania, implementowania i wdrażania programów na platformy mobilne.

Studia te są skierowane do osób z wyższym wykształceniem związanych w jakiś sposób z programowaniem. Wskazane jest aby kandydaci posiadali umiejętność programowania, przynajmniej w stopniu podstawowym, w jednym z popularnych języków programowania (C, C++, C#, Java).

Słuchacz, który zrealizuje program studiów uzyskuje dyplom ukończenia studiów podyplomowych Programowanie Urządzeń Mobilnych. Absolwent będzie posiadał umiejętność projektowania, tworzenia, uruchamiania i testowania oprogramowania dla urządzeń mobilnych na platformach Android, Apple iOS. 

Wykłady i ćwiczenia laboratoryjne odbywają się podczas dwudniowych zjazdów w soboty (od godz. 12:00) i niedziele (od godz. 9:00), zazwyczaj dwa razy w miesiącu w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej UJ.

Zajęcia laboratoryjne odbywają się w pracowniach komputerowych w grupach co najwyżej 15-osobowych. Obok tradycyjnych form studiowania słuchacz dodatkowo uczestniczy w nowoczesnych formach nauczania na odległość, takich jak zapytania elektroniczne i konsultacje elektroniczne (forum, chat).

Studia trwają dwa semestry. Opłata za całość studiów wynosi 5000 zł i jest płatna w dwóch semestralnych ratach (po 2500 zł).

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021:

Rekrutacja kandydatów rozpocznie się 18 maja 2020r. i odbywać się będzie przez System Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

Zobacz program studiów