Studia doktoranckie z informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ

Kierownik Studiów Doktoranckich:   dr hab. Wit Foryś, prof.UJ

INFORMACJE PODSTAWOWE

PLANY, ZAJĘCIA, TERMINY

STYPENDIA

ŚRODOWISKOWE STUDIA DOKTORANCKIE