Studia doktoranckie

Studia doktoranckie przygotowują do podjęcia pracy naukowej. Głównym celem tych studiów jest przygotowanie i napisanie pracy doktorskiej. Jej obrona kończy się nadaniem stopnia doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki. Praca doktorska stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego.

W ramach studiów doktoranckich doktoranci uczestniczą w wykładach i seminariach naukowych, a także prowadzą zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów licencjackich i magisterskich.

Ogólne informacje o studiach doktoranckich: http://www.matinf.uj.edu.pl/studia/studia-doktoranckie

Szczegółowe informacje o studiach doktoranckich z informatyki: http://www.ii.uj.edu.pl/studia-iii-stopnia-informatyka

Data opublikowania: 09.02.2015
Osoba publikująca: Krzysztof Bartosz