PELIKAN IT – Rekrutacja

Rekrutacja dodatkowa trwa od 11 lutego 2015 r. do 25 lutego 2015 r.

Uczestnikiem projektu może być tylko Student studiów stacjonarnych na kierunku Informatyka w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej, który spełnia następujące warunki:

-  w roku akademickim 2014/2015 jest Studentem trzeciego roku studiów pierwszego stopnia lub jest Studentem drugiego  roku studiów drugiego stopnia,

- nie uczestniczył wcześniej w projektach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub w przypadku gdy uczestniczył w projektach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki formy wsparcia z których korzystał w ramach tych projektów są różne od form wsparcia w ramach niniejszego Projektu.

Studenci zainteresowani udziałem w projekcie powinni dostarczyć osobiście do Biura Projektu w godz. 10:00 – 14:00 lub przesłać pocztą na adres biura projektu (liczy się data wpływu dokumentów do Biura Projektu):

- Formularz zgłoszeniowy – wypełniony i podpisany przez Kandydata (zał. nr 1 do Regulaminu),

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu –

podpisane przez Kandydata (zał. 2 do Regulaminu).

Do pobrania – dokumenty obowiązujące od 11 lutego 2015

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

- zał. 1 – Formularz zgłoszeniowy

- zał. 2 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu

- zał. 3 – Deklaracja udziału w projekcie

 

ARCHIWUM

Do pobrania – dokumenty archiwalne obowiązujące dla rekrutacji do 6 lutego 2015:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

- zał. 1 – Formularz zgłoszeniowy

- zał. 2 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu

- zał. 3 – Deklaracja udziału w projekcie

Data opublikowania: 15.12.2014
Osoba publikująca: Krzysztof Bartosz