Studia Podyplomowe Programowanie Urządzeń Mobilnych, Program Studiów (od roku akademickiego 2020/2021)

RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

Studia poświęcone są programowaniu na dwóch najpopularniejszych platformach sprzętowo-programowych dla urządzeń mobilnych: 

 • Android (Java), 
 • Apple iOS (Swift). 

Zajęcia z programowania na konkretnych platformach będą poprzedzone zajęciami poświęconymi praktycznym aspektom programowania obiektowego imperatywnego oraz funkcyjnego i reaktywnego (Swift+Combine) w wymienionych językach programowania. Ponadto na zajęciach objaśniane będą najważniejsze technologie wykorzystywane w urządzeniach mobilnych

Program studiów obejmuje:

 1. Programowanie (55h wykład + 30h konwersatorium)
 2. Programowanie w systemie Android (30h wykład + 35h konwersatorium)
 3. Programowanie w systemie Apple iOS (30h wykład + 35h konwersatorium)
 4. Projekt indywidualny (5h wykład + 10h konwersatorium)

Opis przedmiotów

Programowanie

 • wstęp do programowania
 • algorytmy i struktury danych
 • programowanie obiektowe
 • wzorce projektowe
 • wprowadzenie do programowania urządzeń mobilnych
 • uniwersalne platformy i metody tworzenia aplikacji na urządzenia mobilne działające pod różnymi systemami operacyjnymi (np. Xamarin)

Programowanie w systemie Android

Podstawy programowania z wykorzystaniem Android SDK:

 • architektura systemu
 • podstawowe narzędzia deweloperskie dla Android SDK
 • architektura aplikacji Android SDK
 • model obsługi zdarzeń
 • zasoby aplikacji i lokalizacja
 • tworzenie graficznego interfejsu użytkownika
 • wielowątkowość w aplikacjach Android SDK
 

Zastosowania Android SDK:

 • łączność sieciowa w aplikacjach - klient http, REST, wykorzystanie JSON
 • korzystanie z sensorów
 • aplikacje obsługujące telefonię
 • wykorzystanie baz danych w aplikacjach Android SDK
 • korzystanie z interfejsu Google Maps
 • multimedia – wykorzystanie filmów, obrazów i dźwięku
 • testowanie aplikacji Android SDK
 • bezpieczeństwo aplikacji w systemie Android

Programowanie w systemie Apple iOS

 • programowanie w języku Swift
 • środowisko Xcode
 • programowanie imperatywne (poniższe zagadnienia omawiane są w stopniu podstawowym):
  • wzorzec MVC w systemie iOS, target-action, delegate, data source
  • podstawowe biblioteki
  • storyboard, podstawowe kontrolery widoków, przejścia między scenami (segues), przekazywanie danych
  • tworzenie własnych widoków
  • rozpoznawanie i obsługa gestów
  • autolayout i adaptive layout (traits collection)
  • obsługa czujników (geolokalizacja, żyroskop, akcelerometr)
  • kamera i aparat fotograficzny
  • wielowątkowość z wykorzystaniem kolejek (GCD, Operation)
  • łączność sieciowa w aplikacjach - klient http, REST, wykorzystanie JSON
  • podstawy Core Data
  • internacjonalizacja i lokalizacja
  • testowanie aplikacji
 • programowanie reaktywne i funkcyjne:
  • Framework Combine, wydawcy, subskrybenci, operatory
  • zastosowanie programowania reaktywnego do tworzenia aplikacji w systemie iOS
  • wzorzec MVVM, SwiftUI.

Projekt indywidualny

 • przygotowanie dokumentu projektu technicznego
 • zarządzanie wersjami na przykładzie SVN
 • zarządzanie projektem na przykładzie Redmine
 • przygotowanie projektu na urządzenia mobilne