Studia licencjackie z informatyki

Studia licencjackie z informatyki mają charakter zawodowy i przygotowują studentów do przyszłej pracy na stanowiskach związanych z branżą IT. Program studiów, poza zajęciami praktycznymi, zawiera także blok przedmiotów podstawowych, dzięki którym student rozumie zasadę działania technik i narzędzi poznawanych na innych kursach.

Blok przedmiotów podstawowych to informatyczny kanon, na który składają się zajęcia z:

 • teoretycznych podstaw informatyki,
 • podstaw algebry i analizy matematycznej,
 • matematyki dyskretnej i logiki,
 • algorytmów i struktur danych,
 • inżynierii oprogramowania.

Blok obowiązkowych przedmiotów praktycznych obejmuje:

 • kursy związane z programowaniem w różnych paradygmatach (strukturalne, obiektowe, funkcyjne, oparte na zdarzeniach itp.),
 • organizację i architekturę komputerów,
 • systemy operacyjne,
 • bazy danych,
 • sieci komputerowe,
 • projekt zespołowy.

Projekt zespołowy prowadzony jest we współpracy z firmami. Większość studentów realizuje rzeczywiste projekty w firmach IT. Jest to unikalny model współpracy uczelni z biznesem w skali całego kraju!

Po dwóch latach studiowania informatycznego kanonu student sam decyduje w jakim kierunku chce pójść, jakie obszary informatyki interesują go najbardziej. Na 3 roku wybiera (według uznania) 8 kursów z puli kursów do wyboru.

Data opublikowania: 09.02.2015
Osoba publikująca: Krzysztof Bartosz