Studia podyplomowe w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej UJ

Rodzaje studiów

Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzi kształcenie na kierunku informatyka od chwili swego powstania w 1975r. Dbając o atrakcyjną ofertę dydaktyczną w zakresie studiów podyplomowych, Instytut stale uaktualnia nauczane treści, wprowadza nowe studia, poszukuje nowych form nauczania.

W trybie studiów zaocznych Instytut prowadzi aktualnie następujące studia podyplomowe:

 

Studia podyplomowe "Inżynieria Oprogramowania i Narzędzia Biznesu" trwają 3 semestry, zaś studia na specjalnościach "Testowanie Oprogramowania" i "Analiza Biznesowa" trwają 2 semestry. Od roku akademickiego 2003/2004 w programach studiów podyplomowych nastąpiły istotne zmiany polegające na ich dostosowaniu do aktualnych wymogów akredytacji na kierunku informatyka, a program studiów podyplomowych "Inżynieria Oprogramowania i Narzędzia Biznesu" jest stale modyfikowany. Od roku akademickiego 2015/2016 prowadzone są studia podyplomowe "Testowanie Oprogramowania". Od roku akademickiego 2018/2019 utworzono nowe studia podyplomowe "Analiza Biznesowa".

Rekrutacja kandydatów odbywa się przez System Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie:

Sekretariat Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej UJ
30-348 Kraków, ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6, pok. 1138 (I piętro)
tel. 12 664-66-28

Dodatkowe informacje można uzyskać również drogą e-mailową:

Studia podyplomowe "Inżynieria Oprogramowania i Narzędzia Biznesu"

Informacje ogólne
Studia podyplomowe "Inżynieria Oprogramowania i Narzędzia Biznesu" zostały uruchomione w październiku 2001 roku, jako jedne z pierwszych w Polsce studiów podyplomowych z elementami zajęć na odległość. Od roku akademickiego 2011/2012 program studiów został zmodyfikowany oraz dostosowany do oczekiwań i potrzeb kandydatów.
W toku studiów słuchacz ma kilkakrotnie możliwość dokonania wyboru przedmiotów. Dzięki temu może dostosować realizowany program do swoich indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Uwzględniając dynamikę rozwoju informatyki, program studiów jest często modyfikowany.

Studia podyplomowe "Inżynieria Oprogramowania i Narzędzia Biznesu" trwają trzy semestry i są płatne, a limit przyjęć wynosi 40 osób.

Szczegółowe informacje o studiach

Sylwetka absolwenta
Absolwent studiów podyplomowych "Inżynieria Oprogramowania i Narzędzia Biznesu" posiada szeroką wiedzę ze współczesnych dziedzin informatyki i, w zależności od wyboru przedmiotów, jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w dziedzinach takich jak: administracja serwerem (Windows lub LINUX), systemy zarządzania bazami danych, programowanie.

Zasady rekrutacji

  1. Rekrutacja kandydatów odbywa się  przez System Internetowej Rekrutacji Kandydatów.
  2. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie zgłoszeń (decyduje kolejność zgłoszeń).

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie:

Sekretariat Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej UJ
30-348 Kraków, ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6, pok. 1138 (I piętro)
tel. 12 664-66-28

Dodatkowe informacje można uzyskać również drogą e-mailową: stosow@ii.uj.edu.pl

Dostęp do zasobów Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej
Słuchacze studiów podyplomowych mają dostęp do zasobów Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej na równi ze studentami studiów dziennych. Mogą korzystać z pracowni komputerowych, biblioteki znajdującej się  na Wydziale Matematyki i Informatyki, a także z oprogramowania (m.in. z oprogramowania w ramach licencji DreamSpark firmy Microsoft).

Studia podyplomowe "Testowanie Oprogramowania"

Informacje ogólne

Studia podyplomowe "Testowanie oprogramowania" powstały w efekcie ścisłej współpracy Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej UJ z grupą doświadczonych praktyków zajmujących się zarządzaniem jakością w projektach software'owych oraz rekrutacją i edukacją testerów oprogramowania, analityków i menadżerów testów. Studia skierowane są do:

  • testerów, inżynierów jakości i innych osób odpowiedzialnych za zapewnianie i kontrolę jakości w projektach software'owych,
  • pozostałych pracowników firm informatycznych
  • wszystkich rozważających wybór nowej ścieżki kariery związanej z profesjonalnym zapewnianiem jakości oprogramowania.

Studia skierowane są zarówno do osób posiadających wykształcenie ścisłe/techniczne, jak i osób o innym profilu wykształcenia. Poziom zaawansowania prezentowanych zagadnień będzie dostosowany do poziomu zaawansowania słuchaczy.

Studia podyplomowe "Testowanie oprogramowania" trwają dwa semestry i są płatne, a limit przyjęć wynosi 40 osób. Koszt całych studiów (2 semestry) wynosi 6500 PLN.

Dla chętnych słuchaczy istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego ISTQB Certyfikowany Tester - Poziom Podstawowy ze zniżką, ze względu na umowę ze Stowarzyszeniem Jakości Systemów Informatycznych. Cena egzaminu: 680 PLN netto / 836,40 PLN brutto (cena rynkowa od 1 X 2024: 850 PLN netto / 1045,50 PLN brutto).

Szczegółowe informacje o studiach

Sylwetka absolwenta
Absolwent ma wiedzę w zakresie podstaw testowania i zapewniania jakości oprogramowania. Zna i rozumie potrzebę wdrożenia procesu testowego w firmie. Ma wiedzę w zakresie technik projektowania testów oraz zarządzania procesem testowym. Zna i rozumie potrzebę (sensownego) dokumentowania procesu testowego. Ma wiedzę w zakresie automatyzacji testów.

Absolwent potrafi projektować, implementować i wykonywać efektywne przypadki testowe. Jest w stanie profesjonalnie analizować wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne pod kątem defektów. Potrafi opracować plan testów dostosowany zarówno do projektu testowego jak i procesu wytwarzania oprogramowania. Potrafi ocenić opłacalność automatyzacji testów w organizacji. Umie zautomatyzować testy nadające się do automatyzacji. Potrafi zaplanować, przygotować i skonfigurować środowisko testowe, przeprowadzać nadzór i kontrolę nad przebiegiem procesu testowego oraz zarządzać zespołem testerów w organizacji. Potrafi efektywnie komunikować się ze wszystkimi interesariuszami w projekcie.

Zasady rekrutacji

  1. Rekrutacja kandydatów odbywa się przez System Internetowej Rekrutacji Kandydatów.
  2. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie zgłoszeń (decyduje kolejność zgłoszeń).
 

Dostęp do zasobów Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej
Słuchacze studiów podyplomowych mają dostęp do zasobów Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej na równi ze studentami studiów dziennych. Mogą korzystać z pracowni komputerowych, biblioteki znajdującej się na Wydziale Matematyki i Informatyki, a także z oprogramowania (m.in. z oprogramowania w ramach licencji DreamSpark firmy Microsoft).

Patronem merytorycznym i medialnym studiów jest portal testerzy.pl.

Studia podyplomowe "Analiza Biznesowa"

Informacje ogólne


Analityk biznesowy to osoba działająca na styku IT i biznesu. Analityk zajmuje się analizą potrzeb klienta, pozyskiwaniem, specyfikacją i modelowaniem wymagań oraz opracowaniem koncepcji docelowego rozwiązania. Skuteczny analityk łączy kompetencje merytoryczne z silnymi umiejętnościami komunikacyjnymi, występuje w roli eksperta dziedzinowego, negocjatora oraz łącznika między klientem a zespołem IT.

Studia podyplomowe "Analiza Biznesowa" powstały we współpracy z praktykami posiadającymi wieloletnie doświadczenie jako analitycy biznesowi oraz specjaliści w zakresie umiejętności miękkich. Studia skierowane są do wszystkich, którzy chcieliby nabyć wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w roli analityka biznesowego w projektach IT.

Podczas studiów szczególny nacisk kładziony jest na dostarczanie wiedzy poprzez doświadczenie. Zajęcia koncentrują się na rozwoju warsztatu analitycznego uczestników oraz praktycznych umiejętności twardych i miękkich.

Studia skierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe na poziomie co najmniej licencjata, na dowolnym kierunku studiów.

Studia podyplomowe "Analiza Biznesowa" trwają dwa semestry i są płatne, a limit przyjęć wynosi 40 osób. Koszt całych studiów (2 semestry) wynosi 6500 PLN. Zajęcia prowadzone są wyłącznie przez praktyków o bogatym doświadczeniu zawodowym.

Dla chętnych słuchaczy istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego IREB Foundation Level ze zniżką, ze względu na umowę ze Stowarzyszeniem Jakości Systemów Informatycznych. Cena egzaminu: 800 PLN netto / 984 PLN brutto (cena rynkowa od 1 X: 1000 PLN netto / 1230 PLN brutto).

Ramowy program studiów

Semestr zimowy:
Podstawy teoretyczne analizy biznesowej (16h)
Umiejętności miękkie (32h)
Techniki pozyskiwania wymagań (32h)
Analiza biznesowa a metodyki agile’owe (20h)

Semestr letni:
Podstawy modelowania w UML (16h)
Podstawy modelowania w BPMN (24h)
Prototypowanie i User Experience (16h)
Projekt (40h)
Przygotowanie do certyfikacji IREB (4h)

Plik z sylabusami przedmiotów znajduje się tutaj.
 

Zasady rekrutacji

  1. Rekrutacja kandydatów odbywa się przez System Internetowej Rekrutacji Kandydatów.
  2. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie zgłoszeń (decyduje kolejność zgłoszeń).
 

Dostęp do zasobów Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej
Słuchacze studiów podyplomowych mają dostęp do zasobów Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej na równi ze studentami studiów dziennych. Mogą korzystać z pracowni komputerowych, biblioteki znajdującej się na Wydziale Matematyki i Informatyki, a także z oprogramowania (m.in. z oprogramowania w ramach licencji DreamSpark firmy Microsoft).