PELIKAN IT – O projekcie

Celem projektu PELIKAN IT jest dostosowanie kompetencji zawodowych absolwentów kierunku informatyka do potrzeb wciąż zmieniającego się rynku.

Do udziału w projekcie zapraszamy studentów pragnących wziąć udział w praktycznych szkoleniach, kształcących oczekiwane przez pracodawców kompetencje zawodowe, kompetencje interpersonalne oraz kompetencje w zakresie przedsiębiorczości.

Każdy student uczestniczący w projekcie będzie mógł skorzystać z wieloetapowego wsparcia, którego elementami są praktyczne nieodpłatne szkolenia, które odbędą się w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki:

–  szkolenie interpersonalne (8 godzin)
–  szkolenie w zakresie przedsiębiorczości (8 godzin)
–  szkolenie z Certyfikatem (30 godzin)
–  szkolenie specjalistyczne/zawodowe (30 godzin),

a także

–  spotkania z przedsiębiorcami 
–  staże dwumiesięczne w firmach

Jednodniowe warsztaty szkolące umiejętności interpersonalne mają na celu doskonalenie m. in. sztuki kontaktu, sztuki nawiązywania rozmowy, sztuki komunikacji werbalnej i niewerbalnej, aktywne słuchanie, metody sterowania rozmową, pracę w zespole i komunikację z grupą.

Podczas jednodniowych warsztatów w zakresie przedsiębiorczości, uczestnicy dowiedzą się czegoś m. in.  o formach prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i poza Polską, o rodzajach umów cywilno-prawnych, o formach finansowania własnych pomysłów i jak oceniać efektywność finansowej przedsięwzięcia.

W ramach szkoleń specjalistycznych uczestnicy projektu będą mogli nieodpłatnie uczestniczyć w jednym wybranym szkoleniu certyfikowanym z zakresu: 

  1. ISTQB –  certyfikowany tester
  2. Programowanie w Javie –  certyfikacja OCP JP
  3. Zwinne techniki wytwarzania oprogramowania – certyfikacja SCRUM

oraz jednym wybranym szkoleniu z następujących tematów:

  1. Zaawansowane programowanie w systemie iOS
  2. Język Scala
  3. Zaawansowane wzorce architektoniczne w inżynierii oprogramowania
  4. Efektywne projektowanie aplikacji webowych

Równolegle, w ramach projektu odbędą się spotkania z pracodawcami, speed-recruitment. 18 przedsiębiorców podczas 6 spotkań (4 godziny) opowie o swojej działalności, wymaganiach i oczekiwaniach, jakie mają względem nowo zatrudnionych. Podczas spotkania będzie się można dowiedzieć, jakie szkolenia zawodowe warto zrealizować, aby dostosować swoje kwalifikacje do potrzeb wybranej firmy.

Na zakończenie będzie możliwość uczestnictwa w dwumiesięcznym płatnym stażu w wybranej jednej z zaprezentowanych firm z branży IT.  Każdy uczestnik będzie znajdował się pod opieką mentora wskazanego przez firmę. Będzie to szkolenie praktyczne w rzeczywistych warunkach pracy.

Data opublikowania: 15.12.2014
Osoba publikująca: Krzysztof Bartosz