Rekrutacja uzupełniająca Erasums+ (wyjazdy na studia w roku akademickim 2023/2024 - w semestrze letnim):

29.05. – 05.06.2023 - składanie wniosków przez USOSweb

06.06. – 19.06.2023 - kwalifikacja i zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb

20.06. – 22.06.2023 - procedura odwoławcza

23.06. – 30.06.2023 - rozpatrzenie odwołań, ostateczne zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb

 

Rekrutacja na studia w ramach programu Erasmus+ odbywa się wyłącznie poprzez system USOSweb. Aby wziąć udział w rekrutacji należy zalogować się do systemu USOSweb a następnie wejść w zakładkę Wymiana studencka i złożyć wniosek. Na stornie internetowej uczelni, do której planowany jest wyjazd, należy koniecznie sprawdzić terminy składania i rodzaj dokumentów wymaganych podczas rejestracji.

Przed wyborem uczelni dobrze jest zapoznać się z jej ofertą i sprawdzić, czy znajdują się tam interesujące nas kursy. Warto również zerknąć na Learning Agreement for Studies (LAS) część Before the Mobility. W przypadku ewentualnych różnic programowych należy wypełnić Aneks do LAS. Student ma obowiązek nadrobienia wszelkich różnic programowych wynikających z wyjazdu na stypendium. Sposób i termin nadrobienia różnic programowych powinien być ustalony przed wyjazdem.

LAS - każdy stypendysta przed wyjazdem musi ją mieć ustaloną i podpisaną przez polskiego Koordynatora instytutowego. LAS to przede wszystkim lista przedmiotów, na które stypendysta będzie uczęszczał podczas wyjazdu w ramach programu (tabela A i tabela B nie mogą być puste). Można dokonywać zmiany wybranych przedmiotów do miesiąca od momentu rozpoczęcia zajęć na uczelni zagranicznej. Wszystkie zamiany, ustalone i podpisane przez polskiego koordynatora instytutowego, należy wpisać do tabel A2 oraz B2 w sekcji During the mobility w LAS. Podczas stypendium zalecane jest uzyskanie punktów ECTS w liczbie pozwalającej zaliczyć dany semestr lub rok zgodnie z planem studiów UJ.