PELIKAN IT – Praktyczne Elementy Informatycznego Kształcenia – Akademia Nowoczesnego IT

Data opublikowania: 16.12.2014
Osoba publikująca: Krzysztof Bartosz

Rekrutacja dodatkowa dla studentów - zmiana kryteriów rekrutacji

Od 11 lutego 2015 do 25 lutego 2015 będzie prowadzona rekrutacja studentów do udziału w projekcie PELIKAN IT. Ze względu na otrzymaną nową interpretację jednego z kryteriów dokumentacji konkursowej od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, będącego podmiotem finansującym niniejszy projekt, zapraszamy do udziału w projekcie także studentów którzy brali udział w innych projektach POKL. Pozostałe kryteria rekrutacji pozostaję bez zmian.

Data opublikowania: 12.02.2015
Osoba publikująca: Krzysztof Bartosz