Ogłoszenia Sekretariatu Dydaktyczego Ogłoszenia Sekretariatu Dydaktyczego

Powrót

Szkolenie bhp studentów i doktorantów - możliwość uzupełnienia

Studenci i doktoranci, którzy chcą uzupełnić szkolenie bhp zaległe z semestru zimowego, mogą już zapisywać się na szkolenie, które odbędzie się w semestrze letnim. Informacje dotyczące możliwości uzupełnienia w semestrze letnim zaległego z semestru zimowego, „Szkolenie bhp” oraz wszelkie terminy związane ze szkoleniem zamieszczone są na stronie: http://www.ibhp.uj.edu.pl/szkolenia/studentow Studenci i doktoranci zapisują się na szkolenia samodzielnie w terminie do 26 kwietnia 2015 r.

W celu zapisania na szkolenie należy:

1. Zalogować się na stronę: pegaz.uj.edu.pl .

2. Przeszukać kursy wpisując „bhp".

3. Wybrać kurs Dodatkowe szkolenie BHP-2014/2015(1)".

4. Pojawi się komunikat „Zapisz mnie".

5. Zaakceptować zapisanie.

6. Otwiera się strona kursu.

7. Można sprawdzić poprawność zapisu poprzez wejście w zakładkę „Uczestnicy" i wyszukanie swojej osoby wśród uczestników.

8. Wypełnić „ Informacje o uczestniku" (niezwłocznie po zapisaniu do kursu) – jest to warunek konieczny uczestniczenia w szkoleniu.

9. „Informacja o uczestniku" zostanie sprawdzona do 4.V.2015 r. Każda osoba (po sprawdzeniu zadania przez prowadzącego ) otrzyma informację zwrotną w kursie o ilości uzyskanych punktów oraz ewentualnej konieczności uzupełnieniu informacji. Informacja ta będzie widoczna po otworzeniu zadania oraz w zakładce oceny.

10. W szkoleniu będą mogły uczestniczyć jedynie te osoby, które za zadanie „ Informacje o uczestniku" otrzymają 10 punktów. Planowany termin szkolenia: od 6 maja 2015 r. do 26 maja 2015 r.

Następny