Profesor Piotr Zgliczyński został laureatem Nagrody Głównej Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. Hugona Steinhausa za rok 2016

Profesor Piotr Zgliczyński został laureatem Nagrody Głównej Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. Hugona Steinhausa za rok 2016. Informacje o osiągnięciach laureata stanowiących podstawę do nagrody znaleźć można na stronie PTM:

prof. Piotr Zgliczyński laureatem Nagrody Głównej PTM

Warto podkreślić, iż profesor Zgliczyński jest pierwszym laureatem tej najważniejszej polskiej nagrody z zastosowań matematyki będącym pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Serdecznie gratulujemy!

Data opublikowania: 07.04.2017
Osoba publikująca: Krzysztof Bartosz