Profesor Piotr Zgliczyński został laureatem konkursu MAESTRO 8

Profesor Piotr Zgliczyński z Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej został laureatem konkursu Maestro 8 (zob. Wyniki konkursów MAESTRO 8, HARMONIA 8, SONATA BIS 6).

Przypomnijmy, że granty Maestro są najbardziej prestiżowymi konkursami organizowanymi przez Narodowe Centrum Nauki. W dotychczas rozstrzygniętych konkursach Maestro wśród 12 laureatów z grupy jednostek matematyczno-informatycznych (zarówno uczelni jak i jednostek PANowskich) znajduje się aż pięciu pracowników Wydziału Matematyki i Informatyki UJ. Również we wszystkich do tej pory rozstrzygniętych rodzajach konkursów, konkursów grantowych NCN w grupie jednostek matematyczno-informatycznych (SI1MI) WMiI UJ jest zdecydowanym liderem pod względem sumy pozyskanych środków grantowych w przeliczeniu na jednego pracownika (zob. Statystyki udostępnione przez NCN za lata 2013-2015)

Data opublikowania: 24.02.2017
Osoba publikująca: Krzysztof Bartosz