Harmonogram rekrutacji:

 

I tura (podstawowa): 15.01.2024 – 07.03.2024

 • 15.01. – 05.02.2024 – składanie wniosków przez USOSweb
 • 06.02. – 19.02.2024 – kwalifikacja i zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb
 • 20.02. – 26.02.2024 – procedura odwoławcza
 • 27.02. – 07.03.2024 – rozpatrzenie odwołań, ostateczne zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb

II tura (uzupełniająca): 13.05.2024 – 27.06.2024

 • 13.05. – 27.05.2024 – składanie wniosków przez USOSweb
 • 28.05. – 10.06.2024 – kwalifikacja i zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb
 • 11.06. – 17.06.2024 – procedura odwoławcza
 • 18.06. – 27.06.2024 – rozpatrzenie odwołań, ostateczne zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb

 

Wymogi formalne udziału w rekrutacji

 • deklaracja znajomości języka obcego wymaganego przez uczelnię partnerską na poziomie minimum B2 lub poziomie określonym przez uczelnię partnerską
 • status studenta lub doktoranta UJ

 

Kryteria kwalifikacyjne

Podstawą ustalenia wyniku kwalifikacji będzie:

 • średnia ocen za ostatni rok studiów lub w przypadku studentów pierwszego roku studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich wynik z rekrutacji na studia lub w przypadku doktorantów wynik z rekrutacji do szkoły doktorskiej.
 • otrzymane stypendium Rektora,
 • zaangażowanie w pracę podmiotów działalności studentów i doktorantów UJ.

 

Rekrutacja na studia w ramach programu Erasmus+ odbywa się wyłącznie poprzez system USOSweb. Aby wziąć udział w rekrutacji należy zalogować się do systemu USOSweb a następnie wejść w zakładkę Wymiana studencka i złożyć wniosek. Na stornie internetowej uczelni, do której planowany jest wyjazd, należy koniecznie sprawdzić terminy składania i rodzaj dokumentów wymaganych podczas rejestracji.

Przed wyborem uczelni dobrze jest zapoznać się z jej ofertą i sprawdzić, czy znajdują się tam interesujące nas kursy. Warto również zerknąć na Learning Agreement for Studies (LAS) część Before the Mobility. W przypadku ewentualnych różnic programowych należy wypełnić Aneks do LAS. Student ma obowiązek nadrobienia wszelkich różnic programowych wynikających z wyjazdu na stypendium. Sposób i termin nadrobienia różnic programowych powinien być ustalony przed wyjazdem.

LAS - każdy stypendysta przed wyjazdem musi ją mieć ustaloną i podpisaną przez polskiego Koordynatora instytutowego. LAS to przede wszystkim lista przedmiotów, na które stypendysta będzie uczęszczał podczas wyjazdu w ramach programu (tabela A i tabela B nie mogą być puste). Można dokonywać zmiany wybranych przedmiotów do miesiąca od momentu rozpoczęcia zajęć na uczelni zagranicznej. Wszystkie zamiany, ustalone i podpisane przez polskiego koordynatora instytutowego, należy wpisać do tabel A2 oraz B2 w sekcji During the mobility w LAS. Podczas stypendium zalecane jest uzyskanie punktów ECTS w liczbie pozwalającej zaliczyć dany semestr lub rok zgodnie z planem studiów UJ.