Program MOST

Zapraszamy do udziału w Programie Mobilności Studentów i Doktorantów „MOST". Od 31 października do 30 listopada trwa nabór wniosków o udział w programie w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020. Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć na stronie

https://studiuje.uj.edu.pl/studenci/mobilnosc/program-most.

Rejestracji można dokonać przez stronę https://most.uka.uw.edu.pl.

Koordynator Programu MOST na UJ:

Piotr Obacz

Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

ul. Gołębia 24, pok. 013

31-007 Kraków

tel. (+48 12) 663 39 53

mail: piotr.obacz@uj.edu.pl

Koordynator programu w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej:

Aleksandra Cyran
Sekretariat dydaktyczny – pokój 1138
e-mail: aleksandra.cyran@ii.uj.edu.pl
 

 

 

Published Date: 15.04.2014
Published by: Krzysztof Bartosz