dr inż. Rafał Kucharski laureatem prestiżowego grantu ERC

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council) ogłosiła wyniki ostatniego w tym roku konkursu. O Starting Grants ubiegali się naukowcy od 2 do 7 lat po doktoracie.  W tej edycji konkursu wpłynęły 2932 wnioski. Wśród laureatów znalazł się Pan dr inż. Rafał Kucharski zatrudniony w IIiMK. Więcej informacji na temat wyników konkursu można naleźć tutaj.

Pan Rafał Kucharski otrzymał 1,49 mln euro na projekt COeXISTENCE – Playing urban mobility games with intelligent machines. Framework to discover and mitigate human-machine conflicts, w którym sprawdzi wpływ sztucznej inteligencji na mobilność miejską. Wyszedł od tego, że to jak funkcjonują miasta wynika z interakcji między ludźmi i z naszych decyzji, o której godzinie wyjechać, jaki środek transportu i trasę wybrać. Dowodzi, że jeśli decyzję zaczną podejmować za nas roboty czy maszyny ze sztuczną inteligencją, to jest ryzyko, iż z nami wygrają. Może się zatem okazać, że właściciele samochodów wyposażonych w sztuczną inteligencję mniej czasu stracą w korkach, a ci, którzy nie dysponują dostępem do technologii, będą ponosić coraz większe koszty, bo ograniczone zasoby zostaną wykorzystane przez sztuczną inteligencję. W swoich interdyscyplinarnych badaniach modele miejskich systemów transportowych połączy z modelami głębokiego uczenia maszynowego.

W wirtualnym środowisku symulacyjnym ludzie symulowani modelami behawioralnymi i maszyny używające głębokich sieci neuronowych do podejmowania optymalnych decyzji wspólnie będą konkurować o ograniczone zasoby. W czterech grach, w które wszyscy nieświadomie gramy każdego dnia z innymi kierowcami i pasażerami, maszyny będą chciały najpierw nauczyć się nas naśladować, następnie przechytrzyć, korzystając ze swych przewag nad ludźmi, aby w końcu zostać ujarzmionymi i uregulowanymi tak, by z nami synergicznie współdziałać, pomagając miastom osiągać cele neutralności klimatycznej – tłumaczy.

Published Date: 30.11.2022
Published by: Krzysztof Bartosz