Ph.D. students at the Institute of Computer Science and Mathematics

Due to the reorganization of the structure of the Faculty of Mathematics and Computer Science, the list of Ph.D. students below may not be up-to-date.

 

L.P.

 

Last name

 

Name

 

Room

 

Research supervisor

1 Bogdan Paweł 1058 prof. dr hab. Zbigniew Hajto
2 Brendel Piotr 2160 prof. dr hab. Marian Mrozek
3 Brzeski Maciej 1061 dr hab. Igor Podolak
4 Chochołowicz Jakub 2161 prof. dr hab. Marek Skomorowski
5 Czech Łukasz 1056 prof. dr hab. Wit Foryś
6 Czechowski Aleksander 2066 prof. dr hab. Piotr Zgliczyński
7 Foryś Magdalena 1059 prof. dr hab. Zdzisław Denkowski
8 Ireno Dawid 1055 prof. dr hab. Zbisław Tabor
9 Jastrzębski Stanisław 1056 prof. dr hab. Jacek Tabor
10 Kamieński Piotr 1064 prof. dr hab. Piotr Zgliczyński
11 Malik Mateusz 1061 prof. dr hab. Marek Skomorowski
12 Mnich Michał 1068 dr hab. Adam Roman
13 Nikodem Mateusz   prof. dr hab. Wit Foryś
14 Opioła Piotr 1057 prof. dr hab. Zdzisław Denkowski
15 Pocha Agnieszka 1061 dr hab. Igor Podolak
16 Rytko Piotr 1055 dr hab. Andrzej Bielecki
17 Szczelina Robert 1061 prof. dr hab. Piotr Zgliczyński
18 Wagner Hubert 1061 prof. dr hab. Marian Mrozek
19 Walawska Irmina 1058 dr hab. Daniel Wilczak
20 Wawrzyniak Piotr 1068 dr hab. Adam Roman
21 Weilandt Frank 2066 prof. dr hab. Marian Mrozek
22 Wiercioch Magdalena 1059 prof. dr hab. Jacek Tabor
23 Wójtowicz Tomasz 1056 dr hab. Andrzej Bielecki