Dyrekcja

Dyrektor

prof. dr hab. inż. Marek Skomorowski

telefon: 012 664-6669

email:

Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

dr Sławomir Bakalarski

Terminy dyżurów można znaleźć w systemie USOS.