Seminarium - Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych

Zapraszamy na seminarium "Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych", które odbędzie się 22 października w Warszawie. Zapraszamy na nie wszystkich zainteresowanych przykładami wykorzystania nowoczesnych rozwiązań analitycznych w różnych dyscyplinach. Wystąpienia będą poświęcone praktycznym aspektom stosowania wybranych metod analizy danych i zilustrowane przykładami z różnych dziedzin badań empirycznych.

W październiku zapraszamy również na seminaria:

Szczegółowy program tych spotkań oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na naszych stronach internetowych. Udział w seminariach bez opłat.

Piotr Wójtowicz
StatSoft Polska
www.StatSoft.pl
ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków
tel. 12 428 43 00, kom. 601 41 41 51, faks 12 428 43 01, info@statsoft.pl

Data opublikowania: 09.10.2013
Osoba publikująca: Krzysztof Bartosz