Inauguracja 650. roku akademickiego w Uniwersytecie Jagiellońskim

Termin: 01.10.2013
Miejsce: Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33
 

1 października nastąpi uroczyste otwarcie 650. roku akademickiego w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Zgodnie z tradycją inaugurację roku akademickiego poprzedzi msza św w Kolegiacie św. Anny, którą odprawi o godz. 9.00 JE ks. bp prof. Grzegorz Ryś. Po mszy, o godz. 10.15 z Collegium Maius UJ wyruszy orszak profesorów w togach, który przejdzie ulicami: św. Anny, Piłsudskiego, Wenecja i Krupniczą do Auditorium Maximum UJ przy ul. Krupniczej 33, gdzie o godz. 11.00 rozpocznie się główna uroczystość.

 

P R O G R A M


Gaude Mater Polonia


Przemówienie rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. dr. hab. med. Wojciecha Nowaka


Wręczenie odznaczeń państwowych


Wystąpienie prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej
prof. dr. hab. Jacka Popiela


Wystąpienie prorektora ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych
prof. dr. hab. Stanisława Kistryna


Wręczenie nagród Rektora UJ Laur Jagielloński:
prof. dr. hab. Arturowi Michalakowi
prof. dr. hab. Tomaszowi Brzozowskiemu


Wystąpienie prorektora ds. dydaktyki
prof. dr. hab. Andrzeja Mani


Immatrykulacja 32 studentów


Gaudeamus Igitur


Wystąpienie przewodniczącego Samorządu Studentów
Dawida Kolendy


Wykład inauguracyjny – prof. dr hab. Franciszek Ziejka
„Najpiękniejszy klejnot w koronie Kazimierza Wielkiego.
Uniwersytet Krakowski w dziejach kultury polskiej"


Hymn państwowy

 

O godz. 18.00 (również w Auditorium Maximum UJ) z okazji inauguracji roku akademickiego 2013/2014 odbędzie się koncert w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego "Słowianki".

 

WAŻNE INFORMACJE ORGANIZACYJNE

1 października 2013 w uroczystości Inauguracji 650. Roku Akademickiego uczestniczą w togach: władze rektorskie, dziekani wydziałów, członkowie Senatu oraz samodzielni pracownicy naukowi każdego Wydziału, którzy wyrażą chęć udziału w tej uroczystości.

Informacja dla uczestników uroczystości w togach

Osoby pragnące wziąć udział w orszaku i uroczystości w todze powinny zgłosić ten fakt do dziekanatu swego Wydziału.

Togi należy dostarczyć do Collegium Maius UJ 30 września (poniedziałek) br. w godz. 10.00-15.00 lub można je mieć ze sobą w dniu inauguracji.

Przebranie w togi i uformowanie orszaku nastąpi w Collegium Maius UJ po mszy św. Uczestnicy orszaku proszeni są o przybycie do Collegium Maius najpóźniej do  godz. 9.45.

Ze względu na remont ul. Jagiellońskiej wejście do Collegium Maius UJ możliwe jest tylko od ul. św. Anny.

Profesorowie idący w orszaku w togach mogą pozostawić wierzchnie okrycia w szatni mobilnej w Collegium Maius. Po uroczystości ubrania będzie można odebrać w bistro (poziom –1) w Auditorium Maximum UJ.

Orszak wyruszy z Collegium Maius o godz. 10.15.

 

Informacja dla Dziekanatów

 

Dziekanaty proszone są o przekazanie do  Biura Informacji UJ danych kontaktowych osób odpowiedzialnych za dostarczenie i odebranie tóg z Wydziału. 

Ze względów organizacyjnych (oznakowanie miejsc w Audytorium Maximum)  należy przekazać do Biura Informacji UJ – do 25 września br. – liczbę wszystkich osób z Wydziału uczestniczących w orszaku w togach, w tym prodziekanów i członków Senatu UJ.

Szczegółowych wyjaśnień, dotyczących udziału w pochodzie oraz w sprawie tóg, udziela Biuro Informacji UJ, które zajmuje się organizacją Inauguracji Roku Akademickiego – tel. 12 430 10 12, 12 663 14 77.

 

Informacja dla wszystkich uczestników uroczystości

Ze względów organizacyjnych prosimy uczestników uroczystości o przybycie do auli Auditorium Maximum do godz. 10.45.

UWAGA

UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM

W ZWIĄZKU Z PRZEMARSZEM ORSZAKU PROFESORÓW

 

  • 1 października br. w godz. 7.00 –11.00 na ul. św. Anny na odcinku od ul. Podwale do ul. Jagiellońskiej obowiązuje czasowy zakaz ruchu,  zatrzymywania i postoju.
  • Od ok. godz. 10.15 – 11.00,  na czas przejścia orszaku  z Collegium Maius do Auditorium Maximum, wystąpią chwilowe ograniczenia ruchu na trasie: ul. Straszewskiego na skrzyżowaniu z ul. Piłsudskiego, ul. Piłsudskiego, Wenecja i Krupnicza.
  • Uwaga na nowe znaki drogowe.

 

Mieszkańców i gości Krakowa serdecznie zapraszamy na trasę przemarszu orszaku profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego!

 

Data opublikowania: 26.09.2013
Osoba publikująca: Krzysztof Bartosz