Zmarł Doktor Józef Piórek

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 22 kwietnia 2024 roku zmarł w wieku 75 lat śp. Doktor Józef Piórek, Matematyk, emerytowany pracownik Instytutu Matematyki UJ.

Autor ważnych rezultatów w matematycznej teorii chaosu i teorii równań różniczkowych, bardzo zaangażowny w pracę dydaktyczną z młodzieżą, człowiek o wielkiej ogólnej wiedzy matematycznej, tłumacz języka angielskiego, niezwykle dowcipny erudyta. Podczas studiów długoletni prezes Koła Matematyków Studentów UJ, później opiekun wielu Szkół Naukowych tego Koła, które wyróźniło go członkostwem honorowym. Przez kilka lat zatrudniony w Instytucie Informatyki UJ, w którym pełnił funkcję wicedyrektora Instytutu. Obok prowadzenia licznych zajęć dydaktyczych z różnych przedmiotów dla studentów matematyki i informatyki UJ przez 12 lat uczył w klasach uniwersyteckich w V LO w Krakowie. Przez 33 lata wchodził w skład Komitetu Okręgowego Olimpiady Matematycznej w Krakowie. Aktywnie pracował w Polskim Towarzystwie Matematycznym, pełnił m.in. funkcje sekretarza Oddziału, przewodniczącego Komisji Szkolnictwa i Popularyzacji Oddziału, wielokrotnie wybierany delegatem na Walne Zgromadzenia PTM. Wygłaszał liczne odczyty dla młodzieży, prowadził kółka matematyczne, był autorem podręczników szkolnych z matematyki. Odznaczony  Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalami 50-lecia i 60-lecia Olimpiady Matematycznej. Jego odejście stanowi dla nas niepowetowaną stratę. Msza Święta Żałobna zostanie odprawiona w środę, 24 kwietnia 2024 r. o godzinie 11:00 w kaplicy na Cmentarzu Batowickim, przy ul. Powstańców 48, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Władze Dziekańskie Wydziału Matematyki i Informatyki UJ

Dyrekcja Instytutu Matematyki UJ

Pracownicy i studenci

Data opublikowania: 23.04.2024
Osoba publikująca: Krzysztof Bartosz