Ocena zajęć dydaktycznych i pracy administracji za semestr zimowy 2012/13

21 stycznia 2013 rusza kolejna edycja studenckiej oceny zajęć dydaktycznych, prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, połączona z oceną pracy administracji Uczelni. Akcja ankietowa organizowana jest w ramach Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia UJ.

Wszyscy studenci (również słuchacze studiów podyplomowych i doktoranci) mogą uczestniczyć w badaniu i ocenić zajęcia i pracę osób obsługujących realizowany przez nich program studiów za kończący się semestr zimowy.

Aby wypełnić ankiety, należy zalogować się na www.usosweb.uj.edu.pl i wejść w zakładkę: dla studentów/moje studia/ankiety. W tej edycji zostanie zastosowana nowa wersja kwestionariusza do oceny zajęć dydaktycznych - więcej na temat zmiany ankiety. Badanie potrwa do 10 marca 2013 r.

Data opublikowania: 24.05.2013
Osoba publikująca: Krzysztof Bartosz