Zmarł prof. dr hab. Zdzisław Denkowski

Z bólem informujemy, że w dniu 28 czerwca 2019 roku po długiej i ciężkiej chorobie zmarł w wieku 79 lat Pan Prof. dr hab. Zdzisław Denkowski.

Ukończył studia magisterskie z matematyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UJ w 1963 roku, rozprawę doktorską, której promotorem był Andrzej Lasota obronił w 1969 roku. Habilitował się w 1979 roku, a w 1995 roku został profesorem nauk matematycznych.

Cała jego działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna związana była z Uniwersytetem Jagiellońskim. Był współtwórcą powstałego w 1975 roku Instytutu Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierował Zakładem Zastosowań Matematyki, który w 1980 roku przekształcono w Zakład, a następnie w Katedrę Teorii Optymalizacji i Sterowania. Był wieloletnim Dyrektorem Instytutu Informatyki w latach 1981-1984, 1987-1990 i 2005-2006. Wspaniały człowiek, światowej klasy naukowiec, wychowawca kilku pokoleń matematyków i informatyków, zawsze otwarty wobec innych, prawdziwy i niezapomniany przyjaciel.

Pogrzeb zaplanowano na 2 lipca 2019 roku na cmentarzu w Nowym Sączu o godzinie 10:30.

Wychowankowie, współpracownicy, koledzy i studenci

Data opublikowania: 28.06.2019
Osoba publikująca: Krzysztof Bartosz