Nie żyje prof. Ryszard Jakubowski

Prof. dr hab. inż. Ryszard Jakubowski

ur. 14 grudnia 1932 w Częstochowie
zm. 9 sierpnia 2017 w Krakowie

Pracę naukową rozpoczął w roku 1956 na Wydziale Elektrotechniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie zorganizował (pierwszy na krakowskich uczelniach) Zakład Maszyn Cyfrowych i Analogowych, którego był kierownikiem. Od 1971 r. pracował w Instytucie Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach, w wymiarze pełnego etatu oraz w Instytucie Informatyki UJ w Krakowie ( od 1975 r.), na połowie etatu pełniąc obowiązki Kierownika Zakładu Rozpoznawania i Przetwarzania Obrazów. Jako pierwszy, w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, rozpoczął w AGH i UJ wykłady z teorii i zastosowań maszyn cyfrowych, inspirując kształcenie w dziedzinie informatyki. Był współtwórcą powstałego w 1975 roku Instytutu Informatyki UJ.

Data opublikowania: 20.08.2017
Osoba publikująca: Krzysztof Bartosz