Lista kursów specjalnościowych

Lista kursów specjalnościowych nie jest częścią programu studiów i każdego roku może być aktualizowana.

Lista kursów specjalnościowych

Inżynieria Oprogramowania

Modelowanie, sztuczna inteligencja i sterowanie

Informatyka Stosowana

Informatyka teoretyczna

I stopień

 

1. Bezpieczeństwo systemów komputerowych

2. Programowanie w sieci Internet

3. Modelowanie obiektowe

4. Wzorce projektowe

5. Testowanie oprogramowania

6. Programowanie współbieżne

7. Programowanie abstrakcyjne

8. Programowanie systemów mobilnych

 

 

1. Bezpieczeństwo systemów komputerowych

2. Programowanie w sieci Internet

3. Modelowanie i symulacja komputerowa

4. Podstawy systemów sztucznej inteligencji

5. Układy sterujące

6. Równania różniczkowe zwyczajne i układy dynamiczne

7. Programowanie rozproszone

8. Wprowadzenie do kognitywistyki

 

 

1. Bezpieczeństwo systemów komputerowych

2. Programowanie w sieci Internet

3. Modelowanie i symulacja komputerowa

4. Układy sterujące

5. Programowanie systemów mobilnych

6. Testowanie oprogramowania

7. Wzorce projektowe

8. Modelowanie obiektowe

 

 

1. Bezpieczeństwo systemów komputerowych

2. Programowanie w sieci Internet

3. Obliczalność i złożoność

4. Kryptologia

5. Wprowadzenie do kognitywistyki

6. Funkcje tworzące

7. Testowanie oprogramowania

8. Wybrane zagadnienia teorii grafów

 

II stopień (lista z I stopnia jest rozszerzona o dodatkowe kursy)

 

9. Obliczalność i złożoność

10. Programowanie funkcyjne

11. Programowanie niskopoziomowe

12. Programowanie rozproszone

13. Programowanie w logice

14. Rozproszone bazy danych

 

 

9. Matematyczne modelowanie i teoria optymalnego sterowania

10. Metody optymalizacji

11. Metody sztucznej inteligencji

12. Wizja komputerowa

13. Sieci neuronowe

 

 

9. Grafika komputerowa

10. Programowanie współbieżne

11. Programowanie rozproszone

12. Programowanie funkcyjne

13. Programowanie niskopoziomowe

14. Metody sztucznej inteligencji

15. Wizja komputerowa

16. Obliczalność i złożoność

 

 

9. Matematyka dyskretna

10. Programowanie funkcyjne

11. Wybrane zagadnienia dynamiki symbolicznej i jej modele

12. Teoria informacji

13. Kody i kaflowanie

14. Geometria obliczeniowa z zastosowaniami

 

 

Niektóre przedmioty specjalnościowe występujące w powyższej tabeli można zaliczać innymi, w sposób opisany poniżej. Dotyczy to wyłącznie przedmiotów, na które studenci nie mogli się zapisać ze względu na ich brak w ofercie dydaktycznej na bieżący rok akademicki, a nie zaliczyli ich wcześniej w toku studiów.

a) Równania różniczkowe zwyczajne i układy dynamiczne - może być zaliczony kursem Równania różniczkowe zwyczajne lub Numeryczne rozwiązywanie równań różniczkowych.
b) Rozproszone bazy danych - może być zaliczony kursem Rozproszone i mobilne systemy baz danych.
c) Programowanie systemów mobilnych - może być zaliczony kursem Programowanie na platformie Apple iOS lub kursem Programowanie urządzeń mobilnych - Android.
d) Podstawy systemów sztucznej inteligencji - może być zaliczony kursem Wstęp do systemów sztucznej inteligencji lub kursem Metody i techniki sztucznej inteligencji.
e) Metody sztucznej inteligencji - może być zaliczony kursem Zastosowania zaawansowanych systemów AI lub kursem Nauczanie maszynowe.
f) Obliczalność i złożoność - może być zaliczony kursem Matematyczne podstawy informatyki.
g) Wizja komputerowa (inna nazwa: Widzenie komputerowe) - może być zaliczona kursem Przetwarzanie obrazów cyfrowych w OpenCV.
h) Programowanie rozproszone - może być zaliczone kursem Programowanie urządzeń mobilnych - Android lub Programowanie na platformie Apple iOS lub Język programowania C#.
i) Programowanie współbieżne - może być zaliczone kursem Programowanie w JAVA lub Język programowania C#.
j) Sieci neuronowe - mogą być zaliczone kursem Analiza danych lub Przetwarzanie danych w SAS.
k) Metody optymalizacji - mogą być zaliczone kursem Analiza danych lub Nowoczesne, praktyczne, wydajne obliczenia.
l) Układy sterujące - mogą być zaliczone kursem Programowanie niskopoziomowe.